Za socializmu sme mali 30-tisíc hektárov viníc a boli sme významnými exportérmi vína: Dnes máme len okolo 9-tisíc hektárov rodiacich viníc a 50% vína dovážame…

Za socializmu Slovensko zažilo aj nevídaný rozvoj vinohradníctva. V 70-tych a 80-tych rokoch sa vo veľkom zakladali nové vinohrady na tisíckach hektárov a do roku 1989, činila výmera viníc na Slovensku nádherných 30 000 hektárov ! Patrili sme k exportérom vína, dnes však 50% vín, ktoré sa u nás spotrebujú pochádzajú z dovozu. Takže ako vidíme, aj vo vinárstve sme boli sebestační a dokázali sme veľkú časť našej produkcie vyvážať.
S pádom socializmu u nás upadali aj vinohrady. Je 30 rokov od pádu socializmu a na Slovensku máme len okolo 8 872 hektárov s rodiacimi vinicami… Z tejto rozlohy je prakticky 30% dožívajúcich viníc, ktoré bude treba obnoviť…

Veľkou vízvou teda ostáva obnova slovenských viníc, vysporiadanie pozemkov a je otázka, či sa vôbec niekedy kapitalistické Slovensko aspoň trocha priblíži výmere viníc zo socializmu, nakoľko dnešný stav je niekde na 33% z bývalej rozlohy viníc, čo je žalostne málo.
Tiež je však smutným faktom, že nakoľko bolo vinohradníctvo za socializmu naozaj ľudové a z našich vinohradov sme mali prospech všetci, dnes sa to stala veľakrát doména snobov- vinárov, ktorí sa veľakrát cítia ako novodobí grófi, kde na svojich súkromných akciách, kde hostia smotánku, znevažujú všetko, čo tu fungovalo za socializmu a šíria svoje zvrátené neoliberálne politické názory, kedy tvrdia, že všetko vyrieši neviditeľná ruka trhu, ľudia by mali platiť za všetko a štát by mal byť iba akýmsi nočným strážnikom…

Vzdor-strana práce