O projekte

Časopis VZDOR vznikol z iniciatívy ľudí, ktorí už majú dosť klamstiev šírených masmédiámi, ktoré sú v rukách finančných magnátov. Na základe našich skúseností tvrdíme, že z médií dennodenne zaznieva ich interpretácia reality, problémov a riešení, ktorú vnucujú celej spoločnosti. Príčiny súčasných problémov (kríza, dlhy, nezamestnanosť) sa nevysvetľujú existenciou kapitalistických protirečení, kde výsledky práce celých národov idú do vrecák niekoľkých kapitalistov, ale sa dávajú za vinu pracujúcim (napríklad „leniví“ Gréci, Španieli, Taliani… raz tam určite budú aj leniví Česi a Slováci). Rovnako pokiaľ ide o riešenia napríklad v čase dlhovej krízy, tie sú jednoznačne v prospech bánk, ktoré len parazitujú na ľudskej práci a v neprospech pracujúcich, ktorí svojou prácou živia celú spoločnosť, najviac však banky samotné. Médiá a v nich prezentovaní odborníci hľadia na všetko len zkrze čísla, pričom rešpektujú kapitalistickú ekonomiku, ktorá je už vo svojej podstate protiľudová, čo sa dá ľahko dokázať. Každý rok počúvame o ekonomickom raste, teda každý rok vyprodukuje naša spoločnosť viac produktov. Dnes je na svete taká pokročilá technológia výroby, že nikto na svete nemá dôvod byť chudobný. Logicky by sme sa teda mali mať rok čo rok lepšie, avšak deje sa presný opak – popri ekonomickom raste počúvame o „nevyhnutnosti“ sociálnych škrtov, ľudia končia na úradoch práce; sú hromadne vyháňaní z domovov, aby našli prácu inde, dostávajú sa do vážnych existenčných problémov, už nehovoriac o nastupujúcej generácii, ktorá nemá už ani výdobytky staršej generácie v podobe vlastného bývania. Má však výdobytky kapitalizmu v podobe doživotnej hypotéky na krku. Napriek tomuto všetkému sa dozvedáme, že si „žijeme nad pomery“ a že sme „ekonomickí hriešnici“. Podľa tejto logiky je zodpovedné a primerané žiť v chudobe. Nebudeme tu pojednávať o ďalších aspektoch súčasnej režimnej propagandy, o tých sa dočítate práve v našom časopise.

Tak, ako masmédiá slúžia a sú hovorcom triedy kapitalistov, tak chce byť VZDOR tribúnou a sluhom vykorisťovanej a utláčanej väčšiny, ako má uvedené v podtitule. Chce byť časopisom s ľudskou tvárou a na strane ľudí. Tým sa nikdy nebude tajiť. No nechce byť len informátorom, ale i organizátorom a podnecovateľom spravodlivého odporu.

Časopis sa šíri v tlačenej i internetovej podobe. Tlačenú verziu časopisu sa nám podarilo zabezpečiť po tom, čo sa mesačník VZDOR cez leto 2012 stal československým. Tlačená verzia je zvýhodňovaná a skôr dostupná, predovšetkým z toho dôvodu, aby sme nazbierali dostatok finančných príspevkov, ktoré poslúžia na tlač ďalšieho čísla. Viac o predplatnom nájdete v rubrike predplatné. Odoberaním časopisu (ktorý nežije zo žiadnych reklám) prispievate k tomu, že bude i naďalej vychádzať. Tiež uvítame akúkoľvek ďalšiu pomoc či už pri podieľaní sa na obsahu časopisu, distribúcii, alebo jeho propagácii. Viac v rubrike pridaj sa

História časopisu

Novodobá história časopisu siaha len do mesiaca júl/2012, kedy vyšlo prvé československé číslo v súčasnej podobe. Do vydania časopisu v tejto podobe prerástla čoraz užšia spolupráca medzi dvoma organizáciami : Socialistickým zväzom mladých (SZM) a Svazem mladých komunistů Československa (SMKČ), ako i ďalších prispievateľov. Ak by sme sa pred začatím vydávania tohto periodika zhodli na inom názve ako „VZDOR“, písala by sa história časopisu práve od júla 2012. Avšak názov „VZDOR“ používal pre svoj časopis šírený internetom práve SZM a to už od júna 2007, kedy vyšlo jeho prvé číslo. Po prestávke a vyriešení technických či personálnych otázok okolo časopisu bolo jeho vydávanie od augusta 2008 obnovené. Odvtedy vychádza pravidelne v internetovej podobe. V roku 2011 sa redakcii podarilo dojednať tlačenú verziu, ktorá vychádzala ako príloha mesačníka KROKY. Po troch vydaniach však bola táto príloha zastavená a tak sa VZDOR opäť šíril iba po internete – až do začiatku jeho novodobej histórie.

Pridaj komentár