Supernízká kojenecká úmrtnost na Kubě

Kuba ukončila rok 2016 s mírou kojenecké úmrtnosti 4,3 úmrtí na tisícovku živě narozených ročně, čím předběhla USA a další bohaté národy. Je to o zlomek více než v roce 2015, kdy na 1 000 nově narozených připadla 4 úmrtí.

Kubánský ministr zdravotnictví Roberto Morales Ojeda přičítá tento úspěch i další ukazatele veřejného zdravotnictví nárůstu činnosti prvotní péče a mnoha zlepšením, včetně nových investic do nemocnic, ambulancí, středisek pro staré občany a dalších institucí.

Od uchopení moci kubánskou revolucí 1. ledna 1959 míra kojenecké úmrtnosti v zemi ostře klesala. V roce 1963 byla 41,8, na stejné úrovni, jakou měla v ostatních zemích rozvojového světa.

Míra kojenecké úmrtnosti klesala i v jiných zemích, ale žádná jiná relativně chudá země nepostoupila tak daleko a tak rychle jako Kuba. Jedním ze způsobů, jimiž Kuba dosáhla skvělých výsledků na poli veřejného zdravotnictví, je důraz na vyškolení velkého množství lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Ale velká pozornost je také věnována opatřením veřejného zdravotnictví, jako je pitná voda, odpovídající dieta a pravidelné bezplatné kontroly matek před porodem a malých dětí.

Pro srovnání, světová kojenecká úmrtnost dosahuje 32 úmrtí na 1 000 živě narozených ročně, podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Ale výsledky podobné Kubě jsou téměř všechny v bohatých, vysoce rozvinutých zemích Severní Ameriky, západní Evropy, v Japonsku a v několika dalších.

Všichni sousedé Kuby v Latinské Americe a v Karibiku mají míru kojenecké úmrtnosti mnohem vyšší. Dvě z nejbohatších zemí v oblasti, Chile (8,1 v roce 2015) a Kostarika (8,46), si v tomto směru vedou relativně dobře, ale jen relativně. Portoriko, kontrolované Spojenými státy, registrovalo míru kojenecké úmrtnosti 7,73 v roce 2014, což je lepší než ostatní latinskoamerické a karibské státy, ale stále horší, než Kuba. Systém zdravotní péče na Portoriku je stejně jako jeho všeobecná ekonomická situace devastovaný dluhovou krizí. Jaký to bude mít dopad na statistiky veřejného zdravotnictví Portorika se nakonec uvidí.

Ve Spojených státech byla v roce 2015, z něhož je zatím poslední zpráva, míra úmrtnosti kojenců 6,5. To je mnohem víc, než by mělo být u jedné z nejbohatších zemí světa, zvlášť když vezmete v úvahu, že je tu míra kojenecké úmrtnosti nerovnoměrně rozvrstvena podle rasy a ekonomické třídy.

4. ledna 2017 Emile Schepers

Autor je členem KS USA. Překlad Vladimír Sedláček

zdroj: Levá perspektíva: https://levaperspektiva.cz/clanky/supernizka-kojenecka-umrtnost-na-kube/