Kuba od nástupu socializmu zalesnila vyše 19% rozlohy ostrova: Krajina sa stáva lídrom vo výrobe biohnojív a bioprípravkov

Kuba zažila od čias Kolumbovskej éry drastický úbytok lesov. V týchto časoch sa na 90% rozlohy krajiny rozprestierali lesy. Keď zvíťazila kubánska revolúcia, tak na Kube sa lesy rozprestierali už len na 11% rozlohy krajiny.

Socialistická vláda na Kube, hlavne v posledných desaťročiach spustila množstvo enviromentálnych projektov, ktoré sa za posledné roky zintenzívnili a budú ďalej pokračovať a tým dosiahli, že dnes lesy pokrývajú už vyše 30% rozlohy Kuby. Výrazne sa zlepšili ekologické a enviromentálne ukazovatele v krajine. K tomu dopomohla aj výrazná reorganizácia kubánskeho poľnohospodárstva, ktoré sa zmenilo na ekologické poľnohospodárstvo, používajúce biohnojivá a rôzne bioprípravky, ktoré Kuba sama vyvíja.

Kuba sa stala taktiež lídrom vo výskume biohnojív a alternatívnych bioprípravkov v poľnohospodárstve, ktoré tak vytlačili škodlivé pesticídy a Kuba ich vo veľkom vyváža do celej Latinskej Ameriky. Takto prispieva kubánsky výskum aj k ochrane prírody v ďalších štátoch.

Socialistický režim na Kube mé medzi svojimi prioritami zachovanie zdravého životného prostredia, udržanie ekologickej stability a ekologického poľnohospodárstva, ktoré nezaťažuje prírodu, ale naopak, pomáha jej a šetrí energiu a zdroje a zdravých biopotravín. Kuba sa tak stáva poprednou krajinou vo vývoji biotechnológií a alternatívnych prístupov v poľnohospodárstve a potravinárstve.

Pripravil Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce