Chudoba ide svetom: Holandskí boháči bohatnú na úkor svojich krajanov

Končí sa rozprávka o prosperujúcom a blahobytnom Západe. Všade na svete, kde existuje kapitalizmus, sa pracujúci prepadávajú do chudoby a neustále sa prehlbujú sociálne rozdiely. Napríklad podľa výsledkov výskumu Amsterdamskej univerzity, v posledných troch desaťročiach klesli reálne príjmy 10% nízkopríjmovej populácie o 30%. Čiže v priemere sa ich sociálna situácia zhoršuje ročne o 1%.

V skutočnosti má však tento trend rastúcu tendenciu. Sociálne nožnice sa tak z roka na rok otvárajú stále rýchlejšie. Dokazujú to opäť výsledky výskumu univerzity v Amsterdame. Podľa dlhodobej štatistiky na prelome 70-tych a 80-tych rokov v Holandsku 10% najbohatších Holanďanov zarobilo 5 krát toľko, ako ich 10% najhoršie zarábajúcich krajanov. Od tej doby stúpol tento pomer na 8,2. Teda viac ako 1,6 násobne. Ak bude tento vývoj pokračovať hoci len doteraz priemerným tempom, je isté, že onedlho sa zdvojnásobí.

Príčiny tohto stavu

Príčinou zhoršovania situácie najchudobnejších a taktiež ostatných vrstiev pracujúcich sú sociálne škrty. Začali sa v polovici 80-tych rokov, keď na Západe tvrdo nastúpil neoliberalizmus, deregulácia a uvoľnenie štátnej kontroly nad ekonomikou. V súčasnosti tento model voľného trhu doviedol už aj radových obyvateľov Holandska medzi chudobných ľudí.

Holandsko – kedysi jeden zo vzorov sociálneho štátu na Západe sa prepadáva do chudoby. Stále viac sa ukazuje, že sociálny štát bol a je len blafom na oklamanie pracujúcich, aby sa nebúrili a neorganizovali za zvrhnutie kapitalizmu. Bol nástrojom západnej oligarchie na utlmenie boja pracujúcich za socializmus po 2. svetovej vojne, ktorý sa začal šíriť Európou. Po zániku socialistického tábora ho odhodili a obnovili kapitalizmus v jeho najtvrdšej podobe.

Riešenie a riešenie

Je pravdou, že súčasná vládnuca koalícia už oznámila snahu o zníženie rozdielov medzi sociálnymi vrstvami zmenou daňového zaťaženia. To je riešenie vlády bohatých.

Zmena daňového zaťaženia však nijak nemení skutočnosť, že počet bohatých stále klesá a chudobných je viac. Preto vždy chudobní prispievajú na tzv. sociálny štát vo vyššej miere ako bohatí.

Zmeny v daňovom zaťažení situáciu reálne neriešia. Bohatí naďalej bohatnú na úkor chudobných. Je to preto, že bohatým patrí priemysel, banky, obchod doprava. Chudobní v nich môžu len hrdlačiť. Za kapitalizmu to ani inak byť nemôže.

Aké je skutočné riešenie? Tento stav môže zmeniť jedine celková zmena spoločenského systému a ekonomiky, kde budú pracujúci nie len pracovať, ale aj spoločne riadiť výrobu a štát podľa svojich potrieb. Viac bude mať ten kto viac a lepšie pracuje a nie ten, kto akurát špekuluje ako koho vykoristiť.

Vzdor-strana práce