V poľských táboroch zahynulo 50 000 Červenoarmejcov, Ukrajincov, Bielorusov, Rusov a Rusínov: Ako to bolo naozaj so sovietskym obsadzovaním Poľska v roku 1939

Poliaci radi hovoria o zločinoch Sovietov na ich národe, no čo sa týka poľských zločinov za vlády Piłsudského v rokoch 1918-1939 , o tom zdarne mlčia a svet o nich prakticky nič nevie. Tak isto panuje obecný názor, že Sovieti si rozdelili spoločne s nacistami Poľsko. Narozdiel od Nemecka, ktoré obsadilo poľské územia, na ktoré nemali žiaden nárok, Sovieti si zobrali späť iba tie územia, ktoré Poliaci okupovali a násilne si ich po 1.svetovej vojne privlastnili. Išlo o etnické územia Bieloruska, Ukrajiny a Litvy, ktorých príslušnosť k ZSSR potvrdili aj Dohodové mocnosti na mierových konferenciách tzv. Curzonovou línou v roku 1920, ktorú však Poliaci nerešpektovali a násilne ich vojensky obsadili a okupovali až do roku 1939, kedy ich pričlenil ZSSR opäť k svojmu územiu.

Nehovorí sa tiež o obetiach z radov zajatých príslušníkov Červenej armády, ktorí boli v rokoch 1919 až 1921 počas vojny medzi Poľskom a ZSSR internovaní v desiatkach poľských zajateckých táboroch. Poliaci zajali približne 150-tisíc červenoarmejcov a ďalších približne 50-tisíc civilistov, ruských bielogvardejcov a členov nacionalistických ukrajinských a bieloruských hnutí. Najznámejšími tábormi, kde zomrelo až 30 000 zajatcov boli  Strzalkowo a Tuchola. Vďaka otrasným podmienkam, ktoré panovali v týchto táboroch, zomrelo na hlad, zimu, choroby a pri popravách za 3 roky existencie táborov, približne 50 000 tisíc Rusov, Ukrajincov, Bielorusov a Rusínov. ( z toho bolo 40 000 príslušníkov Červenej armády a 10 000 civilistov, bielogvardejcov a členov nacionalistických hnutí). Takže prakticky môžeme hovoriť, že to boli tiež koncentračné tábory, kde dochádzalo k masovým úmrtiam väzňov.

Poľsko a jeho agresívna politika  

Po 1. svetovej vojne získalo Poľsko nezávislosť a na jeho čelo sa postavil diktátor Piłsudski. Piłsudského politika bola silne imperialistická a nacionalistická. Vyznačovala sa netolerantným postupom, kedy Piłsudski nechcel ani len počuť o právach Rusínov, Bielorusov, Ukrajincov… Piłsudski sa nechal počuť, že: „Poľsko je vlastne bez hraníc, a všetko, čo môže získať na západe, bude darom koalície, lebo tam vlastným silám nevďačíme za nič. Naproti tomu za zisky na východe budeme vďačiť výlučne sebe, našim vlastným vojenským silám.“

Tak postupovala aj poľská reprezentácia, ktorá sa pri určovaní západnej hranice Poľska plne spoľahla na Dohodu, no pri konštituovaní východných hraníc, ktoré Poliaci vytvárali vojnou, boli na odporúčania Dohody hluchí. Poliaci začali od konca roku 1918 postupne obsadzovať západnú Ukrajinu, západné Bielorusko a veľkú časť Litvy. Poliaci dokonca obsadili aj dnešné hlavné mestá týchto republík- Kyjev, Vilnius a Minsk. Poľsko neakceptovalo Dohodu vytýčenú hranicu a 25. apríla začali Poliaci novú ofenzívu a 7. mája dobyli Kyjev. Červená armáda podnikla protiútok a postupne vytlačila poľské jednotky z Bieloruska a západnej Ukrajiny a osloboďila mestá Vilnius, Minsk, Kyjev. Červená armáda vytvorila na odrazenie Poliakov dve armádne zbory- Juhozápadný, ktorý viedol Jegorov so Stalinom a Západný, ktorý viedol Tuchačevský. Juhozápadný armádny zbor mal za úlohu vytlačiť Petruľové jednotky z Ukrajiny a Západný armádny zbor udrel priamo na Poliakov. Červená armáda sa zastavila asi 40 km pred Varšavou.

Poľsko podpísalo s boľševickou mocou zmluvu o prímerí na základe hraničnej čiary, ktorú navrhla Najvyššia rada Dohodových mocností dňa 8.decembra 1919. Lordom Curzonom, ministrom zahraničných vecí Veľkej Británie bola podľa etnického kľúča vymedzená hranica medzi Poľskom a ZSSR, ktorá vošla do dejín pod názvom Curzonová línia. Po vytlačení Červenej armády z Poľska, Poliaci nerešpektovali Curzonovú líniu a znova obsadili oblasti, na ktoré nemali podľa zmluvy nárok a držali ich až do roku 1939.

mapa

Poliaci na dobytých územiach praktizovali asimilačnú politiku, ktorej padli za obeť tisíce ľudí. Popravy, perzekúcia, lynčovanie a vypaľovanie nepoľských dedín, tým všetkým prešlo rusínske, ukrajinské, bieloruské obyvateľstvo, čo sa potom stretlo s krvavou odvetou zo strany ukrajinských banderovcov. Curzonová línia je často zamlčovaný fakt, ktorý hrá podstatnú rolu aj v ďalších sovietsko-poľských vzťahoch a ešte sa k nej vrátime. Je dôležité povedať, že v Poľsku od roku 1918 do jeho okupácie nacistami v roku 1939 vládol diktátorský režim, ktorého víziou bolo aj zničenie Československa a jeho rozdelenie medzi Poľskom a Maďarskom. Poľské a maďarské vzťahy s diktátorským Hortyho režimom boli vrúcne a Poľsko plne vždy podporovalo maďarské snahy začleniť Slovensko pod Maďarov a snívalo o spoločných poľsko-maďarských hraniciach, čo sa im aj neskôr splnilo, keď sa rozdeľovalo Československo.

V roku 1934 podpísalo Poľsko, ako prvá európska krajina s nacistickým režimom Pakt o neútočení. Nacisti neskôr svojho spojenca Poľsko obdarili počas Mníchovskej zmluvy časťami územia Československa. Dostali celé Tešínsko a ďalšie územia na Slovensku v oblasti Spiša a Oravy. Nacistickí pohlavári boli pozývaní do Poľska pri rôznych podujatiach. Poľsko a Nemecko bolo až do roku 1939 veľkými spojencami.

ZSSR deklaroval snahu brániť Poľsko proti nemeckému útoku, kedy Sovieti navrhli vyslať Červenú armádu na východ Poľska, kde by sa postavila Nemecku. Poliaci odmietli s tým, že oni nikdy nedovolia, aby Sovieti prenikli na ich územie a keď to ZSSR spraví, tak budú proti ich armáde bojovať.

ZSSR a jeho postup do Poľska

Pri rozdeľovaní Poľska, ktoré sa uskutočnilo medzi Nemeckom a ZSSR v roku 1939, podľa tzv. paktu Ribentrop- Molotov, si ZSSR nárokoval len na tú oblasť, ktorú mu garantovali ešte dohodové mocnosti, tzv. Curzonová línia, ktorej sme sa venovali vyššie v texte. Tiež si musíme uvedomiť fakt, že ZSSR vstúpilo do vtedajšieho Poľska až 17. septembra, kedy už prakticky poľský odpor voči Nemecku skončil, čo vyhlásila poľská vláda a ZSSR tak nijak vojensky nedopomohol k porážke Poľska a bola tu tiež hrozba, že nacisti sa nezastavia pri dohodnutej hranici a obsadia celé územia vtedajšieho Poľska. ZSSR však zabral len tie územia, ktoré im ešte prisľúbili Dohodové mocnosti po 1.sv. vojne a boli vyčlenené na základe etnického kľúča tzv. Curzonovou línou, ktorú Poliaci neakceptovali a prakticky tieto územia okupovali 20 rokov. ZSSR si nezobrali nič naviac a rešpektovali Curzonovu líniu a obsadili len toto územie, ktoré im priklepla Dohoda pred 20timi rokmi.

Prečo Spojenci po obsadení časti Poľska v roku 1939 Červenou armádou nevyhlásili vojnu aj ZSSR, tak ako to spravili voči Nemecku? Lebo Spojenci vedeli, že toto “spojenectvo“ ZSSR a Nemecka je len dočasné a že ZSSR robí všetko preto, aby oddialil vojnu s Nemeckom a získal tak čas na prípravu. Hovorí sa o Katyni, no nič sa už nehovorí o osudoch tisícov poľských vojakov, ktorí sa vzdali, alebo boli zajatí Červenou armádou v roku 1939. Z týchto poľských zajatcov bolo v roku 1941 sformované poľské vojsko o sile 96 000 mužov, z ktorých bolo 74 000 presunutých na Blízky východ k britskej armáde, kde po jej boku neskôr oslobodzovali južnú a západnú Európu. Z ostatných Poliakov, ktorí ostali v ZSSR sa sformovala 1. poľská poľná armáda s 5 divíziami o sile asi 107 000 mužov. Pri oslobodzovaní Poľska, poľské vojsko sformované Sovietmi malo až 400 000 mužov v 14 divíziách. Pripomeňme, že pri oslobodzovaní Poľska padlo asi 600 000 sovietskych vojakov.

Po 2.svetovej vojne tieto nároky potvrdili všetky spojenecké krajiny a definitívne hranice ZSSR boli totožné s Curzonovou líniou. Poľsko dostalo ako kompenzáciu územia na západe.

Miroslav Pomajdík- predseda Vzdoru-strany práce

Zdroje- Andráš, Matej, Severné hranice Slovenska, Kubko Goral, Bratislava 2007

Jelínek, Petr, Zahranično- politické vzťahy Československa a Poľska 1918- 1924, vydala Matica Slezská, Opava 2009

Lapitka, Marián, Tuchačevskij- Červený Napoleon, Historická Revue, 7/2001, ročník XII

Ukrajina stratila od pádu socializmu vyše 10 miliónov obyvateľov: Prognózy pre rok 2050 odhadujú, že obyvateľstvo Ukrajiny klesne o ďalších 6 miliónov

Je zaujímavé pozorovať, akými premenami prechádza Ukrajina. Nová majdanská chunta, alias ukrajinská vláda sa začala vysporiadávať so svojou socialistickou minulosťou. Z nacistických ukrajinských SSákov, banderovcov sa robia hrdinovia a hrdinská antifašistická minulosť Ukrajiny je pošliapávaná. Ukrajinská chunta znevažuje všetko z éry Sovietskeho zväzu, ževraj to bola temná etapa ich histórie…Keď sa však pozrieme na dejiny Ukrajiny v ZSSR bližšie, tak zistíme, že po 1. sv. vojne západnú Ukrajinu okupovali Poliaci a až vďaka ZSSR sa Ukrajina rozrástla na tak obrovský štátny útvar…

Západná Ukrajina bola opäť pričlenená k územiu Ukrajiny v roku 1939 a neskôr po vyhnaní nacistov, východné a južné územia, prevažne obývané Rusmi, boli pripojené k Ukrajine v roku 1922 vďaka Leninovi ( hlavne že jeho sochy teraz sfanatizovaní novodobí banderovski Ukrajinci ničia kde sa dá ) a Krym ( ktorý je už dnes súčasťou Ruska ), bol pripojený k Ukrajine za Chruščova.

Populačný boom na Ukrajine

Keď Ukrajina vstupovala do ZSSR mala okolo 26 miliónov obyvateľov a do roku 1941, kedy bol napadnutý ZSSR, sa počet obyvateľov Ukrajiny rozrástol až na 41 miliónov. Nacistickú okupáciu neprežilo na 8 miliónov obyvateľov Ukrajiny, no po vojne a opätovnom začlenení do ZSSR obyvateľstvo prosperovalo a do pádu socializmu a ZSSR sa rozrástol počet obyvateľov Ukrajiny až na 52 miliónov.

S pádom socializmu prichádza na Ukrajinu rozvrat

Po páde socializmu to však ide s Ukrajinou dole vodou, krajina je ekonomicky rozvrátená, vytunelovaná a od pádu socializmu do dnešných dní stratila Ukrajina, podržte sa, až 10 miliónov obyvateľov a dnes ich má niečo okolo 42 miliónov. ( presne toľko, ako pred 2. sv. vojnou, až tam sa populačne prepadla Ukrajina).

Marazmus Ukrajiny teda pokračuje a prognózy analytikov sú desivé, lebo Ukrajina sa bude naďalej vyľudňovať a prepadať do eše väčšieho chaosu. Prakticky Ukrajina je už dnes rozkúskovaná na oblasti, kde vládne ten, či onen oligarcha a Ukrajine tak hrozí ďalšie štiepenie, nestabilita, nepokoje a totálna destabilizácia štátu. Do roku 2050 sa odhaduje, že počet obyvateľov Ukrajiny klesne  na 36 miliónov. V dnešnej dobe pripadá na Ukrajine na 100 úmrtí iba 54 novorodencov. Toto všetko priniesol Ukrajine kapitalizmus a rozpad ZSSR…

Vzdor-strana práce

O „apolitickosti“ jednej pani učiteľky: Deviatiaci zo Spišskej vystavili a odovzdali Kiskovi vysvedčenie na výbornú s odkazom: Spoliehame na Vás (Budúcnosť Slovenska 2020-2024).

Na jednom regionálnom spravodajskom portály, ktorý prináša správy hlavne z mesta Spišská Nová Ves a okolia som objavil článok, ktorého obsah ma nemilo prekvapil. Bol tam zverejnený článok o deviatakoch z jednej ZŠ zo Spišskej Novej Vsi, ktorí odovzdali osobne vysvedčenie prezidentovi Kiskovi. Článok je plný vyjadrení ich učiteľky, ktorá opisuje, aký úžasný zážitok to bol pre žiakov, ako boli nadšení a šťastní. Vysvedčenie, ktoré mu odovzdali, vymysleli podľa slov pani učiteľky žiaci tejto triedy. Tento článok si môžete pozrieť TU.

Keď si však niečo zistíte o politických preferenciách tejto pani učiteľky, potom vás zrazu neprekvapí, že jej žiaci idú na výlet práve za prezidentom Kiskom a vystavujú mu úžasné vysvedčenie. Keby Vás zaujímalo, tak Kiska podľa tohto vysvedčenia obstál nasledovne: riadenie štátu- výborný, medzinárodné vzťahy- výborný, podpora hlasu ľudu- výborný, rétorika- výborný, pomoc núdznym- výborný, spev a gitara- chválitebný a teraz sa podržte, to najlepšie na záver. Bola tam aj kolónka: Budúcnosť Slovenska 2020-2024, kde bolo napísané: Spoliehame na Vás…

Politické preferencie pani učiteľky záhadne zdieľa celá trieda deviatakov, ktorí mu tam nechajú aj odkaz, že spoliehame na Vás… Zrazu má celá trieda akosi jasno, zaujímavá politická zhoda celej triedy, ktorá dúfa v opätovné zvolenie Kisku za prezidenta. Ani jeden názor proti, celá trieda na čele s pani učiteľkou vkladá nádeje do Kisku… ach, krása to detskej  nevinnosti… Anketové spoločností, ktoré robia politické prieskumy by mali v tejto triede teda smolu, keby chceli mať reprezentatívnu vzorku vo svojom výskume, nakoľko by Kiska získal v tejto triede asi 120% :P. Jeden vodca, jeden názor, jedna nádej… Hrdá to potom pani učiteľka, keď táto iniciatíva, zvolené predmety na výbornú a výroky tipu spoliehame na Vás, sa čisto spontánne zrodili v hlavách práve jej žiakov… Ale, no…pani učiteľka… Nesmrdí tu náhodou niečo také ako, popretie apolitickosti, ktorú by mali naši učitelia na školách striktne dodržiavať? Asi si vieme domyslieť odpoveď…ale veď to žiaci…

Je zaujímavé, že zrazu celá trieda ohodnotila Kisku výbornou z väčšiny predmetov a že celá trieda mu nechala odkaz spoliehame na Vás…Je naozaj zaujímavé, ako sa politické preferencie tak identicky zhodujú s tými, ktoré vyznáva pani učiteľka. Je naozaj zaujímavé, ako vedia deviataci na ZŠ fundovane ohodnotiť Kisku z jeho riadenia štátu, medzinárodných vzťahov, podpory hlasu ľudu atď… Asi sa nám tu utvorila výnimočná trieda, plná fundovaných mladých politológov… Ja som síce vyštudovaný politológ, ale naozaj im len slepo závidím, že ako deviataci už vedia tak zhodnotiť Kiskové pôsobenie v politike. Veď keď Kiska nastúpúpil do úradu, mali tieto detváky 10 rokov, no neúnavne sledovali všetky jeho politické kroky… 😛 Ja v ich veku som tak akurát o najvyšších štátnych predstaviteľoch vedel to, že na čele vlády sme mali nejakého malého fúzkatého uja, ktorý veľmi rád bicykloval…

Medzinárodné vzťahy a riadenie štátu

Žiaci ohodnotili Kisku pri medzinárodných vzťahoch na výbornú. Poďme sa pozrieť na jeho pôsobenie v tejto oblasti bližšie:

Kiska začal vo veľkom presadzovať tému zbrojenia a vernosti k NATO a USA. Verejne hovorí o hrozbe z Ruska, šíri nenávisť a pocit ohrozenia našej bezpečnosti práve zo strany Ruska a vyhľadával si zahraničné cesty práve do krajín, ktoré sú v nejakom spore s Ruskom a tam pred novinármi vyhlásili množstvo nenávistných výrokov na stranu Ruska a dokonca prekrúca dejiny a vyvoláva emócie. Tak to bolo napr. na návšteve Gruzínska, kde hovoril o tom, ako Rusko napadlo Gruzínsko a odkrojilo si z jeho územia a pritom to bolo Gruzínsko a vojnový šialenec Sakašvili, vtedajší prezident Gruzínska, ktorý rozpútal vojnu s autonómnou oblasťou Južné Osetsko. To akosi Kiska vo svojich emotívnych prejavoch zamlčal.

Kiska tiež pri každej možnej príležitosti oroduje za požiadavky NATO a USA, aby Slovensko dávalo 2% z HDP na armádu a zbrojenie. Zastáva sa všetkých šialených vojenských intervencií pod vlajkou NATO a USA. Spomeňme si, ako Kiska napísal pri úmrtí Fidela Castra toto: „Hádam nikde na svojich potulkách svetom som nevidel toľko smutných ľudí. Inteligentných, túžiacich po slobode a normálnom živote.“  Kiska ostáva verný svojej demagogickej manipulácii, ktorú predvádza vždy, keď chce dehonestovať svojich ideologických protivníkov. Povedať, že na Kube videl najviac smutných ľudí po svojich potulkách svetom, tak to je také klamstvo, že človek až nechápe, ako sprosto môže zavádzať jeden prezident, ktorý je hlava štátu a ktorý by si takúto ideologickú manipuláciu nemal ani dovoliť. No pri prezidentovi Kiskovi sme si už zvykli, že ideologická manipulácia je jeho hlavnou zbraňou. Dobre si tiež pamätáme, ako Kiska chcel zriadiť vojenskú základňu NATO v Poprade.

Hlavné je strašiť obyvateľstvo chimérami o ohrození našej slobody, demokracie, bezpečnosti, tlačiť nás do nenávisti proti inému národu a krajine, hystericky vyvolávať najvyšší stupeň ohrozenia a strach, aby sa tak ľudia viacej podvolili zbrojeniu a následnému nahnaniu do možných vojenských konfliktov, kde proti sebe pozdvihnú zbrane opäť len obyčajní pracujúci a oligarchia zo všetkých strán konfliktu sa na našom utrpení krásne napakuje. Aká až neskutočne rovnaká myšlienková zhoda s takým vojnovým štváčom, akým bol Bush a spol…

Kiska tiež nazýva Turecko na čele s novodobým sultánom Erdoganom za ostrov stability, pritom Erdogan sa vystatuje, ako strojcom puču „zrazí hlavy“, vo väzniciach hnije 50-tisíc politických väzňov, 145tisíc ľudí prepustili z práce, turecká armáda povraždila tisíce Kurdov a podporuje islamistov. Erdogan si nechal schváliť diktátorské právomoci a krajine vládne despotickou rukou.

Jeho veľkým kamarátom je aj prezident Ukrajiny Porošenko, o ktorom americká tajná služba písala, že je najskorumpovanejším politikom Ukrajiny, ktorý má prsty v rôznych privatizačných aférach štátneho majetku. Porošenko ale začal kritizovať Rusko a tak aj USA na neho zmenili nazeranie a zrazu sa stal pre nich najlepšou voľbou na Ukrajine. Porošenko okrem toho, že na východe Ukrajiny nechal armádou zmasakrovať tisíce civilistov, jeho režim nechal rozmetať opozíciu, patrí medzi najskorumpovanejšie vlády vo svete, vyznačuje sa fanatickou nenávisťou voči všetkému ruskému a háji geopolitické záujmy USA, posilňuje vo veľkej miere fašizmus a potláča antifašistickú a socialistickú minulosť krajiny. Toto je veľký kamarát nášho Kisku.

12471518_1095426320487735_1135554419353769033_o

Podpora hlasu ľudu

Z Kisku- prezidenta pre všetkých sa stal prezident pravice a nie prezident na zblíženie Slovákov naprieč politickým spektrom. Kiska takto robí presný opak, aký sľuboval, vo veľkom rozdeľuje spoločnosť a zastáva sa iba tých, ktorí patria do jeho ideologického tábora, čo sme mohli vidieť aj v kauze Lorenza, ktorý bol zaistený políciou po opakovanom strhávaní kosákov a kladív z pamätníka Osloboditeľov v Košiciach. Kiska z pozície svojej funkcie začal orodovať za Lorenza a chcel si predvolať prokurátora, ktorý mu to ale odmietol. Prečo takto nikdy neorodoval za nás obyčajných pracujúcich pri rôznych štrajkoch, pri rôznych porušeniach našich pracovných práv, pri bojoch pracujúcich, lebo dobre vieme, na akej strane barikády Kiska stojí…

Slovenskom hýbe téma Kiskových krátení daní počas jeho volebnej kampane. Kiska si okolo seba buduje dlhú dobu doslova kult osobnosti a tomuto kultu podľahli tisíce Slovákov, ktorí za neho kopú na všetkých frontoch. Títo ľudia si hovoria, akí sú demokrati, slobodne mysliaci a žijúci ľudia, ktorí bojujú za šťastné Slovensko. Táto idylka sa ihneď skončí, keď čo i len trochu skritizujete Kisku, vtedy sa na vás vyrútia, ako nejaká ožratá tlupa nejakých krčmových bitkárov. Táto masa vás zahrabe pod čiernu zem aj vtedy, keď sa pustíte do kritiky kapitalizmu, NATO, EÚ, USA, neviditeľnej ruky trhu a neoliberalizmu. Vypočujete si od nich, akí ste leniví roboši, socky, nevzdelanci, chamraď, lúza, závistlivci, extrémisti, konšpirátori, blbci, vymetenci, rusofili atď…atď… Toto sa na vás spustia, keď nezapadáte do ich ideologickej škatuľky a práve takíto ľudia sa dávajú do role najväčších ochrancov slobody a demokracie. Naozaj vtipné, nakoľko ich správanie sa nijak nelíši od nadšených davov, ktoré kedysi plnili mítingy HZDS a vykrikovali Mečiara si nedáme.

Kiska hovorí o mafiánskych praktikách, prednesie emotívny prejav, ako je tu zápas o charakter štátu, samozrejme on je na tej správnej strane, strane toho “ľudového hrdinu“, ktorý sa postavil na čelo tohto boja za očistenie krajiny. Je viac ako trápne, keď  s takýmto prejavom a výzvou prišiel až vtedy, keď čelí vlastnej kauze s daňami, čiže ide o jeho zúfalý protiútok, keď má on sám maslo na hlave a ide o jeho osobu. Takto chce odpútať pozornosť od svojich prehreškov a strčiť sa do pozície bojovníka za nás “všetkých“.

Rétorika

Kto sleduje Kiskové prejavy a formu akou rozpráva, ako intonuje, musí cítiť a vidieť tú až trápnu umelosť jeho prejavu, tú hranosť, ako keby ste videli herca, ktorému to jednoducho nemôžete uveriť, lebo vidíte a cítite, že tie emócie a prejav sú iba hranou fraškou.

Kiska v kampani oblboval Slovákov, ako je jedno, či ide o pravicu, či ľavicu, že toto je prekonané a že podstata je inde a ako on nájde cestu k zblíženiu Slovákov, z rôznych politických táborov. To, že išlo o jasný podvod s cieľom získať hlasy voličov naprieč politickým spektrom sa ukázalo hneď po zvolení, kedy si Kiska zostavil svoj poradný zbor, na ktorého čele stojí Bútora a z toho bolo hneď čitateľné, k akému politickému spektru bude inklinovať Kiska a koho názory bude vlastne presadzovať…

Chcete byť prezidentom, investujte vyše milióna Eur na oblbovanie…

Kiska je aj symbolom ukážky tzv. “demokratických princípov“ v kapitalistických voľbách, kedy ste mohli jasne vidieť, že keď máte dostatok peňazí, môžete si kúpiť vlastnú popularitu. Kiska priznal, že v dobe pred oficiálnou kampaňou investoval na svoju propagáciu  až 1 095 482 eur a cez kampaň ďalších 250 593 eur…

Načo sú teda rôzne obmedzenia na volebnú kampaň, keď pred oficiálnou kampaňou si môžete investovať ako Kiska kľudne milión Eur na vašu popularizáciu… Fraška. Takto si doslova môžete kúpiť akýkoľvek úrad v republike. Stačí všetko investovať do kampane, zahrať to na dobročinnosť ( z cudzieho… ) a stane sa z vás aj prezident. Presne tu vidno tú rovnosť šancí v kapitalizme. Keď kandiduje miliardár ako Kiska a vy ako obyčajní pracujúci, vy ledva naškrabete na zopár plagátov, no Kiska na vás vyskočil pred začatím oficiálnej kamapne a počas kampane asi aj zo záchodu… Demokracia a rovnosť šancí je už dávno rozprávkou. Tak to vždy bude v kapitalizme, lebo tam bude vždy hlavná moc peňazí, ktoré sú vždy kumulované v úzkej skupine najbohatších jedincov a klanov.

Kiska využil novú vlnu v politike, kedy sa začali presadzovať biznismeni, miliardári a boháči v politike, ktorý nás chcú silou mocou obalamutiť, že oni sú tým utláčaným hlasom obyčajných ľudí. Kto však pozná dejiny, kto pozná, ako funguje kapitalizmus, dobre vie, že oligarchovia, boháči, buržoázia, aj keď má akúkoľvek ľudovú masku, bude vždy tvrdo bojovať za záujmy najbohatších ľudí, za vykorisťovanie a život v kapitalizme, vďaka ktorému získali bohatstvo a moc, ktorých sa nikdy dobrovoľne nevzdajú. Nikdy nepôjdu proti kapitalizmu, ktorý pre nás obyčajných ľudí bude vždy znamenať prežívanie a pre úzku skupinu ľudí rozprávkové bohatstvo a moc. Vždy podporia tých, ktorý vďaka vykorisťovaniu majú všetko a všetkých…

Kiska si tú svoju stranu barikády jasne vybral a je jasné, že tá všeľudová maska mu už dávno opadla. Máme tak prezidenta jedného politického prúdu, jednej ideológie a jednej skupiny obyvateľov Slovenska, no tak to už raz v kapitalizme býva…

Miroslav Pomajdík- predseda Vzdoru-strany práce