Zmeňme názvy námestí a ulíc v kapitalistickom duchu: Alebo, čo tak miesto vznikajúceho Námestia nežnej revolúcie, pomenovať ho ako Gorilie námestie?

Určite každý z vás zaznamenal iniciatívu zmeniť názov časti námestia SNP na námestie nežnej revolúcie. Tento nápad je jasná hlúposť, rozdeľovať námestie SNP na dve iba kvôli tomu, aby sme tu mali námestie, ktoré pripomína opätovné nastolenie kapitalizmu. Keď sa však nad tým zamyslíme hlbšie, určité racio sa v tom nájsť dá.

Každé obdobie nieslo so sebou aj prezentáciu určitých mien a udalostí v názvoch slovenských ulíc a námestí. V časoch monarchie to boli mená panovníkov a významných ľudí pre monarchiu. Toto sa prenieslo čiastočne aj do 1. ČSR (medzivojnovej) a pribudli názvy, ktoré boli spojené s obdobím tejto republiky. Obdobie kléro-fašistického Slov. štátu som z tohto pohľadu nejak nemapoval.

Po roku 48 sa do názvov ulíc a miest dostávali väčšinou mená našich osloboditeľov, názvy ako námestie SNP, Námestie víťazného februára, rôzne budovateľské názvy, nazvy v ktorých boli mená predstaviteľov komunistického a robotníckeho hnutia, mená kozmonautov, či mená významných osobností.

Akurát od roku 89 sa vývoj uberal iným smerom. Samozrejme, rýchlo sa odstraňovali sochy, pamätné tabule, menili sa názvy, ktoré akýmkoľvek spôsobom pripomínali socializmus.

Do nových názvov sa nijako nedostával duch novej doby, teda znovuzrodeného kapitalizmu, ktorý tu už „budujeme“ takmer 30 rokov a bolo by na čase tento historický deficit odstrániť a aby sa kompetentní nemuseli veľmi trápiť aké nové názvy použiť, rozhodol som sa pomôcť a ponúknuť názvy, ktoré dostatočne vystihujú dnešnú dobu. Je totiž naozaj na čase, aby sme po 30tich rokoch kapitalizmu mali v mestách a mestečkách na našom Slovensku názvy, ktoré definujú súčasný režim.

Tu ponúkam niekoľko vhodných originálnych názvov a som taký skromný, že nepožadujem za to ani žiadne finančné ohodnotenie a každé mesto môže pokojne použiť názov ulice, či námestia, ktoré odznejú v tomto článku.

Tu sú návrhy:

Gorilie námestie

Námestie nezamestnanosti

Námestie finančných skupín.

Ulica nízkych platov,

Ulica otrockých pracovných podmienok

Námestie zbohatlíkov

Námestie oligarchov

Ulica mafiánov

Nábrežie žobrajúcich

Ulica chudobných

Námestie biednych dôchodkov

Námestie skorumpovaných politikov

Ulica privatizérov

Námestie poplatkov v zdravotníctve

Ulica hospodárskej krízy

Ulica chamtivých a bezcitných

Námestie krachujucich firiem

Ulica drahých potravín

Ulica nedostupného bývania.

Námestie zadĺženosti

Ulica exekúcií

Námestie bezdomovcov

Drogová alej

Ulica feťákov

Ulica prostitúcie

Námestie miliardárov

Námestie úžerníkov

Zatiaľ ma napadlo týchto pár názvov, ktoré by mohli zdobiť ulice a námestia našich miest. Ak vás napadnú ďalšie, pokojne v diskusii napíšte a doplníme ich. Bol by v tom čert, aby sa kapitalizmus nemohol konečne začať pýšiť svojimi „úspechmi“

Ján Zmeko- VZDOR -strana práce