Zase objavujú a oprašujú to, čo tak skvelo fungovalo za socializmu a ešte to povyšujú, že to sú akože ich geniálne a originálne nápady…

Máme skoro 30 rokov od pádu socializmu a až takto dlho trvalo, aby začali v našom štáte oprašovať veci, ktoré tak dokonale fungovali za socializmu. Hovoria o obnove obvodných zdravotných stredísk do miest a obcí, ktoré nechali zlikvidovať a ktoré tak dobre fungovali dokonca aj pri rôznych podnikoch a školách…

hovoria o prepojení učňovského školstva s fabrikami a o potrebe skvalitnenia učnoviek , to skvele fungovalo za socializmu…

hovoria o probléme prestarnutosti obvodných doktorov, takýto problém za socilizmu neexistoval, lebo zo zdravia nebol biznis a mladí doktori a doktorky si nemuseli obvody kupovať za horibilné sumy, ale boli im pridelené

hovoria o potrebe budovania jaslí, tie perfektne fungovali za socializmu…

hovoria o dotovaní turistiky a cestovného ruchu u nás doma, to malo skvelé výsledky za socializmu…

hovoria o rôznych táboroch, tie skvelo fungovali pre deti za socializmu…

hovoria o lepšom dotovaní športu pre deti, to dokonale fungovalo za socializmu…

hovoria o obedoch pre deti a študentov, dotovaná strava pre študentov bola dokonale rozvinutá za socializmu

hovoria o lepšej ochrane lesov, za socializmu sa u nás ťažilo o polovicu menej guľatiny ako je tomu dnes…

hovoria o potrebe obnovy pamiatok, ktoré po 89 chátrajú a sú devastované, za socializmu boli plné života a slúžili ako seniorské domy, pre mládež a na rekreáciu a liečebné ústavy…

hovoria o pritiahnutí investorov do chudobných lokalít, za socializmu sa stavali prednostne v týchto lokalitách štátne podniky, ktoré zdvýhali životnú úroveň, potom ich v kapitalizme nechali rozkradnúť a sprivatizovať…

hovoria o ochrane a podpore slovenského poľnohospodárstva, to vďaka družstevníctvu za socializmu dokázalo zabezpečiť 100% potravinovú sebestačnosť…

hovoria o potrebe stavania sociálnych a družstevných bytoch, tie sa masovo stavali počas celej epochy socializmu a boli cenovo dostupné pre každého…

hovoria o podpore mladých rodín, tie za socializmu dostávali byty, bezúročné pôžičky a množstvo sociálnych benefitov…

hovoria, že musíme reformovať vysoké školstvo, lebo vysokú školu máme už pomaly v každej dedine a každý už má skoro na SR titul, za socializmu študovali na vysokých školách len tí vedomostne najlepší a z nich len tí najlepší aj štúdium skončili, čiže dosiahnutý titul mal váhu…

máme pokračovať ďalej ??? …

Vzdor-strana práce www.vzdor.org