Spomienka na Afroamerického speváka, herca, aktivistu za ľudské práva a bojovníka proti imperializmu a útlaku Paula Leroya Robesona: VIDEÁ vo vnútri

Bol aktívnym členom hnutia za ľudské práva v USA a bojovníkom proti imperializmu. Robeson bol otvorene proti fašizmu za občianskej vojny v Španielsku a aktívne sa zúčastňoval na práci v hnutí na podporu španielskeho antifašistického republikánskeho tábora a stal sa aj aktívnym politickým aktivistom.

Počas éry veľkého antikomunistu senátora McCarthyho, kedy sa v USA prenasledovali politickí oponenti za tzv neamerickú činnosť, bol aj Robeson zaradený na tzv. Čiernu listinu nelojálnych občanov USA, za jeho koketovanie s komunizmom, ako aj za jeho kritiku americkej vlády.

Časom sa presťahoval do Harlemu, vtedajšieho černošského geta. Publikoval periodikum kritické k americkej politike. Robeson zomrel vo veku 77 rokov.