Slovenskom sa pokúsia prejsť teroristi: Skončia na policajnej cele?

V mesiacoch jún a júl by mal Slovenskom prejsť po zuby ozbrojený konvoj militantných kapitalistov, ktorý sám seba označuje ako „Severoatlantická aliancia“, skr. NATO, na čele s americkou armádou. Táto organizácia sa nijako netají tým, že jej cieľom je absolútna nadvláda západného kapitálu vo svete.

Pravdepodobne slúži sfanatizovanej a krvilačnej buržoázii zo zahraničia, zo svojho bunkru v USA známeho ako „Pentagon“. V nedávnej histórii sa táto organizácia „preslávila“ bombovými atentátmi proti civilnému obyvateľstvu v Srbsku, Iraku alebo v Líbyi. Okrem toho organizovala aj záškodnícku činnosť, vyzbrojovanie fašistov a islamistov v celom svete za účelom zvrhávania legitímnych proľudových vlád apod.  Počas 20. storočia rozpútala desiatky konfliktov. Na rozdiel od islamských fanatikov z ISIS, táto teroristická organizácia sa nedopúšťa samovražedných atentátov, bomby na náhodné obete hádže priamo zo vzdušného priestoru. Podľa uniknutých informácií z médií už majú svojich členov a inštruktorov aj na Slovensku a v tajnosti pripravujú budovanie základní. Je možné, že svojich agentov majú v slovenskej politike aj na najvyšších miestach. Ich úlohou je túto zločineckú organizáciu propagovať a tiež apelovať na jej financovanie z verejného rozpočtu daňových poplatníkov.

Svojich bojovníkov naberajú buď z radov sfanatizovaných občanov USA v dôsledku americkej dlhodobej propagandy, ktorá vydáva lúpežné vojny za „vlastenectvo“, ale tiež aj z radov chudobných Američanov, ktorí sa k NATO pridali preto, aby zo žoldu mohli zaplatiť školné svojim deťom.

Máme vážne podozrenie, že táto teroristická organizácia sa dopustila aj mučenia slovenského premiéra Roberta Fica a predsedu parlamentu kpt. Andreja Danka. Robert Fico totiž pred časom verejne hlásal, že nedovolí budovanie vojenských základní NATO na Slovensku. Kpt. Andrej Danko ešte ako mimoparlamentný politik na rôznych besedách ostro vystupoval proti tejto teroristickej organizácii.  Je to len náhoda, že mali obaja v rovnakom čase vážne zdravotné problémy, alebo to bol priamo dôsledok mučenia komisármi NATO, ktorí týchto charakterných štátnikov prinútili prehodnotiť postoj k tejto teroristickej organizácii?

Pevne veríme, že Polícia Slovenskej republiky nedovolí v zmysle platných zákonov prechod ozbrojenej teroristickej organizácie našim územím. Veríme, že na hranici budú pripravené policajné zátarasy, prebehne odzbrojenie a že títo teroristi skončia ešte v ten deň na policajných celách.

Pokiaľ chcete polícii pomôcť so zablokovaním hraničného priechodu, pridajte sa do udalosti „Blokáda amerického konvoja na FB“, kde budú aktuálne informácie

https://www.facebook.com/events/215212608964795/

 Vyberáme niekoľko paragrafov, ktoré porušuje nie len táto organizácia, ale aj niektorí predstavitelia slovenskej politickej scény:

§294 Nedovolené ozbrojovanie

  • §297 Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny
  • §354 Násilné prekročenie štátnej hranice

Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

§312 Úklady proti Slovenskej republike

(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi

a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky

 §338 Schvaľovanie trestného činu

Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok

§359 Násilie proti skupine obyvateľov

Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky

§360 Nebezpečné vyhrážanie – predovšetkým štátom a skupinám, ktoré nie sú sluhom západného kapitálu a presadzujú sociálne spravodlivý poriadok

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok

§361 Šírenie poplašnej správy (o ruskej hrozbe a agresii)

Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§417 Ohrozenie mieru (označovanie Ruska za nepriateľa slovenským generálom, umožnenie presunov vojenskej techniky, účasť na cvičeniach pri hranici)

Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

§419 Terorizmus – hádzanie bômb na civilné obyvateľstvo, vyhrážanie sa vládam vojenským útokom, vykonávanie takýchto útokov

Kto v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu alebo usporiadanie medzinárodnej organizácie, alebo donútiť vládu štátu alebo medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala alebo sa zdržala konania, hrozí spáchaním alebo spácha zločin ohrozujúci život, zdravie ľudí, ich osobnú slobodu alebo majetok alebo neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží, prepravuje, dodáva alebo inak používa výbušniny, jadrové, biologické alebo chemické zbrane, alebo uskutočňuje nedovolený výskum a vývoj takých zbraní alebo zbraní zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou,

Kto chce asistovať Policajnému zboru pri budovaní zátaras a zatýkaní teroristov, prihláste do skupiny občianskych aktivistov v udalosti na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/215212608964795/

§420  Mučenie a iné neľudské zaobchádzanie – mnoho príkladov z Iraku

§425 Neľudskosť –  mnoho príkladov z Iraku

 Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí

a)     vraždy,

b)    vyhladzovania ľudí

c)     zotročovania

d)    deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva

e)     mučenia

f)      znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti

g)    perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu,

h)    uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí,

§431 Vojnová krutosť

 §432 Perzekúcia obyvateľstva

§433 Vojnové bezprávie

§311 Vlastizrada

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Dôkazový materiál:

Zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom

Mučenie, sexuálne znásilňovanie

Bombové atentáty, napadnutie suverénnych štátov pod falošnou zámienkou

Streľba do civilného obyvateľstva

Andrej Danko v roku 2014 kritizuje financovanie NATO, budovanie základní

Robert Fico: „Bolo by nesprávne, keby na území Slovneska stála základňa NATO. Ak by som bol pri moci, nesúhlasil by som.“

Viac tu: https://aktualne.atlas.sk/lajcak-na-slovensku-zakladne-nato-nebudu-ponukame-logisticky-sklad/slovensko/politika/

Denník SME: Ak by NATO chcelo základňu, Fico by chcel referendum

https://domov.sme.sk/c/7382166/ak-by-nato-chcelo-zakladnu-fico-by-chcel-referendum.html