Podľa poslanca Fecka z (OĽANO-NOVA), v rezorte pôdohospodárstva stále žijeme v hlbokom socializme…

Dnes poslanec Martin Fecko v slovenskom rozhlase hviezdil. Na jednej strane povedal, že aby sa predišlo takým aféram s dovozom zlého poľského mäsa, ako sa to stalo teraz, treba, aby Slovensko bolo potravinovo sebestačné… neskôr dodal, že problémy v poľnohospodárstve sú spôsobené systémovou chybou, nakoľko v rezorte pôdohospodárstva stále žijeme v hlbokom socializme…

Na jednej strane pán poslanec volá po potravinovej sebestačnosti a na strane druhej hovorí o systémových problémoch v poľnohospodárstve, ktoré pramenia z toho, že v rezorte pôdohospodárstva panuje hlboký socializmus 😛 . Je zaujímavé, že práve za toho hlbokého socializmu, sme boli potravinovo sebestační, že práve ta socialistická politika v poľnohospodárstve s dokonalou sieťou družstiev nám priniesla kvalitné a dostupné potraviny a neboli sme odkázaní na bordel, ktorý nám tu nosia z celého sveta…

Pán poslanec Fecko tu blúzni o potravinovej sebestačnosti v kapitalizme, ktorý práve za posledných 30 rokov nám tu potravinovú sebestačnosť dosiahnutú v socializme totálne rozvrátil, no na druhej strane hovorí o dnešných systémových chybách v poľnohospodárstve, plynúcich zo socialistického spravovania rezortu pôdohospodárstva… 😛 to nevymyslíš, to je jednoducho Fecko 😛

Otázka postupného znovuobnovenia potravinovej sebestačnosti patrí k absolútnym prioritám Vzdoru-strany práce. Po roku 1989 bol slovenský poľnohospodársky sektor doslova vydrancovaný, niekdajšie úspešné družstvá boli z veľkej časti sprivatizované, mnohé z nich za „záhadných“ okolností skrachovali. Z pýchy slovenského hospodárstva zostali len zvyšky, kvôli čomu sa Slovensko stalo závislé na dovoze potravín ( často pochybnej kvality ) zo zahraničia.

Československo bolo za socializmu poľnohospodárskou veľmocou, no to sa podarilo za posledných 29 rokov totálne rozvrátiť. V akom stave je naše poľnohospodárstvo je alarmujúce aj z toho hľadiska, že pri rýchlom tempe nárastu obyvateľov Zeme a pri zvyšovaní spotreby potravín, vystavujeme našich obyvateľov veľkému riziku z nedostatku potrebnej výživy, nakoľko sa spoliehame na dovoz potravín ( aj to veľakrát pochybnej kvality) a to sa nám pri rôznych krízach kruto vypomstí nedostatkom potravín.

Potrebujeme opäť vybudovať potravinovú sebestačnosť, rapídne zvýšiť stavy dobytka, obnoviť zavlažovací systém na poľnohospodárskej pôde, aby sme na našom území vedeli vyprodukovať dostatok kvalitnej potraviny pre našich obyvateľov, aby sme vedeli vytvoriť nové pracovné miesta práve v poľnohospodárstve. Podpora poľnohospodárstva a potravinovej výroby je investíciou do budúcnosti a rozvoja celej krajiny.

Vzdor-strana práce