Masaker od Wounded Knee z 29. 12. 1890: Americká kavaléria povraždila okolo 300 Indiánov z kmeňa Lakotov, väčšinou ženy, deti a starých ľudí

Dňa 29. decembra 1890 usmrtili vojaci USA okolo 300 Indiánov z kmeňa Lakotov, pričom väčšina mŕtvych boli ženy, starí ľudia a deti. Táto udalosť je známa ako masaker pri Zranenenom kolene- Wounded Knee Massacre. V rokoch, ktoré viedli až k masakru, bieli osadníci zaberali Indiánom ich krajinu a vybíjali stáda bizónov, ktorých sa preháňalo po USA pred príchodom bielych kolonizátorov vyše 60 miliónov.

Obavy z rastúcej nespokojnosti medzi Indiánmi v rezerváciách viedlo vládu USA k rozhodnutiu zadržať starších Indiánov a ich náčleníkov, o ktorých si mysleli, že by mohli predstavovať pre bielych kolonizátorov hrozbu. Zadržania a zabitie Sediaceho býka vyvolalo boje medzi Indiánmi a americkou armádou.

Po zadržaní skupiny stoviek Indiánov pod vedením náčleníka Spotted Elka, im americká vojenská kavaléria nariadila presunúť sa do internačného tábora a pokúsili sa ich odzbrojiť. Vojenská jednotka Spojených štátov, ktorá ich zastavila, použila neskôr rôzne argumenty na to, aby ospravedlnila otvorenú streľbu a masaker v indiánskom tábore, ktorému padli za obeť väčšinou ženy, deti a starci…