Chcete si prenajať poľnohospodársku pôdu a začať hospodáriť? Viete, že najdrahšie prenajíma na Slovensku poľnohospodársku pôdu cirkev?

No, ako si sa to vymyká tomu dobre známemu prikázaniu cirkvi miluj blížneho svojho… Cirkev si účtuje nájomné za jeden hektár vo výške 6 až 8% z ceny pôdy. Fyzické osoby si väčšinou účtujú 5 až 7% z ceny pôdy na hektár ( čo je v prepočte na Eurá 50 až 100 Eur ). Najväčším vlastníkom poľnohosp. pôdy je na SR Slovenský pozemkový fond, ktorý vlastni približne štvrtinu pôdy, čo je okolo 453 000 hektárov, ten si účtuje za jeden hektár nájomné vo výške 29 Eur, čo sú 2,2 % z ceny pôdy na hektár…

Jeden brazílsky kňaz raz povedal výstižné slová: „Ak pomáhate chudobným, označujú vás za svätca, no ak sa pýtate na príčiny chudoby, označia vás za komunistu. Ja sa pýtam na príčiny chudoby.“ V Latinskej Amerike bolo veľmi silné katolícke hnutie tzv. Teológia oslobodenia, ktoré bola inšpirované marxizmom.

Medzi jej významných predstaviteľov patril napr. jezuitský kňaz Luis Espinal,ktorý bol veľkým bojovníkom za práva pracujúcich a stál proti vražednej pravicovej diktatúre Luisa Garcíu Meza Tejedu v Bolívii, ktorú vo veľkom podporovali USA. Espinal sa v období diktatúry podieľal na sociálnych zápasoch, aj na 19-dňovej hladovke v roku 1977, počas ktorej žil deň a noc po boku rodinám baníkov. Espinal bol predstaviteľom tzv. teológie oslobodenia, konkrétne jeho marxistického prúdu, preto vytvoril aj dielo Ježiša, ktorý je na kosáku s kladivom, čo symbolizovalo jeho spájanie teológie oslobodenia s marxizmom a bojom za pracujúcich. Espina za svoje aktivity za platil najvyššiu cenu, bol zavraždený vládnymi eskadrónami smrti, ktoré ho uniesli, mučili a potom zastrelili 21. mája 1980 a jeho mŕtve telo bolo na výstrahu hodené na ulicu.

Ďalším duchovným, ktorý mal hlboké sociálne cítenie s utláčanými bol aj Oscar Romero zo Salvádoru, ktorý taktiež za svoj boj proti pravicovej fašistickej junte podporovanej USA zaplatil najvyšśiu cenu. Viac sa dočítate o ňom TU: Krvavé stopy USA: Občianska vojna v Salvádore a vražda arcibiskupa Romera : http://casopis.vzdor.org/?p=1535 Vzdor-strana práce