Britská polícia a tajné služby dodávali stavebným firmám zoznamy s nežiadúcimi osobami, ktoré bojovali za práva pracujúcich

Vedeli ste, že za posledných 30 rokov britská polícia a britské tajné služby poskytovali veľkým stavebným podnikom v krajine zoznamy osôb, ktoré evidovali ako radikálne ľavicových aktivistov, či tzv. problémových zamestnancov, ktorí priveľmi poukazovali na porušovania práv pracujúcich a takýmto spôsobom im znemožňovali nájsť si plnohodnotnú prácu. Vďaka tomu, tisíce týchto aktivistov za práva pracujúcich bolo stále bez práce. Polícia a rozviedka M15 vytvorila databázu s vyše 3 200 menami osôb, ktoré dostali nálepku nežiadúci a ich jediný prečin bol ten, že organizovali pracujúcich v boji za svoje práva. Zložky archivovala tzv. Consulting Association, tajná organizácia financovaná veľkými britskými firmami zo stavebného priemyslu.

Napr. na inžiniera Davea Smitha bolo zozbieraných vyše 36 strán informácií. Bol opakovane trestaný za to, že upozorňoval na nebezpečné situácie na staveniskách a v budovách, vrátane prítomnosti azbestu. Počas vyšetrovania týchto prípadov sa tiež zistilo, že britská polícia mala blízke priateľské styky s kontroverzným podnikateľom Rupertom Murdochom, ktorý svojimi pseudonovinárskymi praktikami a korupciou porušoval britské zákony.

Na tomto prípade bola opäť raz dokázaná veľká prepojenosť medzi políciou, tajnými službami a vlastníkmi firiem a samozrejme nemôžeme vynechať politické elity a vládnych činiteľov, bez ktorých súhlasu by nikdy nemohlo dochádzať k takejto kooperácie štátu s majiteľmi firiem. Takto sa britská polícia a tajné služby postarali o to, aby tisíce aktivistov za práva pracujúcich boli trestaní, vyhadzovaní z práce, totálne znemožnili ich opätovnému uplatneniu sa a zamestnaniu vo svojom obore a tak týmto tisíckam ľudí zničila život. Je to celé o tom, že súkromné firmy mali právo vykorisťovať svojich zamestnancov a zničiť každého, kto se pokúsil im postaviť.

Toto je však len kvapka v mori toho, čo sa dostalo na povrch, ohľadne monitorovania a podávania informácií majiteľom rôznych spoločností, korporácií a firiem o tzv. nežiadúcich osôb, ktoré boli celé desiatky rokov za svoj aktivizmus pod drobnohľadom polície a tajných služieb.

Keď takto postupovala britská polícia a tajné služby pri nežiadúcich zamestnancoch v stavebnom sektore, môžeme teraz len premýšľať o tom, aký bol rozsah ich postupu a kooperácie s ďalšími majiteľmi firiem z iných odvetví pri ďalších desiatkach či až stovkách tisícov pre britský kapitalistický systém nebezpečných osobách.

Žiaľ, tieto tajomstvá sú skryté pred zrakom verejnosti v nedobytných archívoch. Kapitalistické štáty si svoje špinavosti svedomito chránia a tak má väčšina ľudí stále pocit, že žije v slobodnom demokratickom svete, no skúste sa postaviť proti vláde oligarchie, kapitalizmu a dôsledne bojovať za práva pracujúcich a vážne im znepríjemňovať ich nadvládu, potom rýchlo z toho slobodného sna vytriezviete.

Spracoval George- člen Vzdoru-strany práce

Zdroj: https://www.theguardian.com/technology/2012/mar/03/police-blacklist-link-construction-workers