Zase objavujú a oprašujú to, čo tak skvelo fungovalo za socializmu a ešte to povyšujú, že to sú akože ich geniálne a originálne nápady…

Máme skoro 30 rokov od pádu socializmu a až takto dlho trvalo, aby začali v našom štáte oprašovať veci, ktoré tak dokonale fungovali za socializmu. Hovoria o obnove obvodných zdravotných stredísk do miest a obcí, ktoré nechali zlikvidovať a ktoré tak dobre fungovali dokonca aj pri rôznych podnikoch a školách…

hovoria o prepojení učňovského školstva s fabrikami a o potrebe skvalitnenia učnoviek , to skvele fungovalo za socializmu…

hovoria o probléme prestarnutosti obvodných doktorov, takýto problém za socilizmu neexistoval, lebo zo zdravia nebol biznis a mladí doktori a doktorky si nemuseli obvody kupovať za horibilné sumy, ale boli im pridelené

hovoria o potrebe budovania jaslí, tie perfektne fungovali za socializmu…

hovoria o dotovaní turistiky a cestovného ruchu u nás doma, to malo skvelé výsledky za socializmu…

hovoria o rôznych táboroch, tie skvelo fungovali pre deti za socializmu…

hovoria o lepšom dotovaní športu pre deti, to dokonale fungovalo za socializmu…

hovoria o obedoch pre deti a študentov, dotovaná strava pre študentov bola dokonale rozvinutá za socializmu

hovoria o lepšej ochrane lesov, za socializmu sa u nás ťažilo o polovicu menej guľatiny ako je tomu dnes…

hovoria o potrebe obnovy pamiatok, ktoré po 89 chátrajú a sú devastované, za socializmu boli plné života a slúžili ako seniorské domy, pre mládež a na rekreáciu a liečebné ústavy…

hovoria o pritiahnutí investorov do chudobných lokalít, za socializmu sa stavali prednostne v týchto lokalitách štátne podniky, ktoré zdvýhali životnú úroveň, potom ich v kapitalizme nechali rozkradnúť a sprivatizovať…

hovoria o ochrane a podpore slovenského poľnohospodárstva, to vďaka družstevníctvu za socializmu dokázalo zabezpečiť 100% potravinovú sebestačnosť…

hovoria o potrebe stavania sociálnych a družstevných bytoch, tie sa masovo stavali počas celej epochy socializmu a boli cenovo dostupné pre každého…

hovoria o podpore mladých rodín, tie za socializmu dostávali byty, bezúročné pôžičky a množstvo sociálnych benefitov…

hovoria, že musíme reformovať vysoké školstvo, lebo vysokú školu máme už pomaly v každej dedine a každý už má skoro na SR titul, za socializmu študovali na vysokých školách len tí vedomostne najlepší a z nich len tí najlepší aj štúdium skončili, čiže dosiahnutý titul mal váhu…

máme pokračovať ďalej ??? …

Vzdor-strana práce www.vzdor.org

Malé osobné zamyslenie sa Miroslava Pomajdíka k dnešnému sviatku: Keby nebolo Československa, nebolo by ani mňa a mojej rodiny…

Keď máme dnes tú 100. ročnicu vzniku Československa, tak si uvedomujem, že keby Československo v roku 1918 nevnzniklo, nebol by som tu ani ja a ani moja rodina. Pýtate sa prečo?

No preto, že vďaka vzniku Československa, bol môj pradedo rodák z Moravy prevelený do Levočských vrchov do obce Nižné Repaše, na vtedajšiu žandársku, potom četnicku stanicu, aby tu zabezpečoval československú štátnosť a pomohol skoncovať s uhorskými poriadkami, nakoľko drvivá väčšina vtedajších úradníkov a žandárov na Spiši bola stále verná Uhorsku a proti štátnej zvrchovanosti Československa, tak ich trebalo nahradiť národne uvedomelými lojálnymi ľuďmi k novej republike, veľakrát prevelenými z Moravy a Čiech.

To bol prípad aj môjho pradeda, ktorý tu potom niekoľko rokov vykonával četnicke povolanie a práve na priloženej fotke môžete vidieť môjho pradeda Tomáša Pomajdíka v četnickej uniforme.

Práve počas svojej služby v Repašoch sa spoznal s mojou prababkou, hrdou to Rusnáčkou, preskočila iskra, nasledovala svadba, deti a môj pradedo sa už natrvalo usadil na Spiši a na Moravu sa už nevrátil.

Bez vzniku Československa by môj pradedo nikdy nechyroval o nejakej malej dedinke v Levočských vrchoch, nikdy by sa nezoznámil s mojou prababkou a práve ja predstavujem už štvrtú generáciu nášho rodu, ktorej príbeh začal vďaka vzniku Československa pred 100 rokmi na Spiši, ktorému sme stále verní.

Miroslav Pomajdík- predseda Vzdoru-strany práce www.vzdor.org