Když bydlení je právo: Venezuela postavila již 1,4 milionu bytů pro chudé rodiny

Bolívarovská republika Venezuela se v západních médiích pravidelně zobrazuje jako nefunkční, rozvrácený ba zločinný stát, kde lidé údajně vinou vlády nemají základní potraviny a žijí na sociálním dně. Této jednostranné propagandě postavené na onom známém přání otcem myšlenky se ale příčí fakta, která poukazují na pozoruhodné a po všech stránkách obdivuhodné výsledky bolívarovského sociálního projektu v mnoha oblastech společenského života. Jedním z nepopiratelných úspěchů vlád prezidentů Huga Chaveze a Nicolase Madura je například výrazné zlepšení bytové situace Venezuelanů, kde přitom předchozí vlády zanechaly zemi obrovský vnitřní dluh.

Stejně jako jiné země Latinské Ameriky se Venezuela až donedávna potýkala s problémy v oblasti bydlení. Velká města obklopovaly prstence slumů s kontejnery z plechu a překližek a také statisíce lidí přebývajících v chatrčích na venkově si o civilizačních výdobytcích moderního bydlení mohlo jen zdát. V roce 2011 za prezidenta Chaveze padlo rozhodnutí tento neblahý stav změnit. Po dobrých zkušenostech s výstavbou bytů pro oběti záplav v roce 2010 vyhlásil stát velkorysou „Velkou bytovou misi“ s cílem zajistit bezplatné či nízkonákladové a především důstojné bydlení určené zejména chudým venezuelským rodinám. Na rozdíl například od českých „křesťanů“ z KDU-ČSL totiž razí současná Venezuela zásadu, že bydlení je lidské právo.

V rámci Velké bytové mise tak začala mohutná výstavba veřejných bytů ve městech po celé zemi. Cíl byl ambiciózní: do konce roku 2019 postavit a předat rodinám 3 miliony bytů postavených ze státních peněz (v některých případech se symbolickou spoluúčastí), což by v důsledku znamenalo zajištění veřejného bydlení pro cca 40 % obyvatel Venezuely. Ministr plánování Ricardo Menendez si od projektu sliboval vedle samotného opatření bydlení i úplné přetvoření městské krajiny, městského veřejného prostoru a vznik socialistických měst bez nadměrné dopravní zátěže a s množstvím zeleně a volně přístupných parků a hřišť. Lidé se zároveň mohou reálně zúčastnit plánování budovaných čtvrtí, svých nových domovů. Nejznámějším symbolem a především praktickým potvrzením uskutečnitelnosti této vize se stalo nové město Tiuna postavené na bývalé vojenské základně jižně od metropole Caracasu. Ruské, čínské a běloruské stavební firmy zde postavily moderní bydlení pro 20 tisíc rodin.

V letech 2011-2014 odevzdal stát do užívání v rámci Velké bytové mise 642 tisíc nově postavených bytů. A rozvoj této mise rok od roku úspěšně pokračuje, a to navzdory celkově nepříznivé ekonomické situaci. V listopadu 2015 stálo 745 tisíc bytů. Prezident Maduro slíbil ostřihat si svůj ikonický knír, pokud se nepodaří do konce roku 2016 odevzdat milion bytů. Knír je stále na svém místě – podařilo se! Přitom proti roku 2014 poklesla cena surové ropy, hlavního vývozního artiklu Venezuely, na světovém trhu o 60-70 % a celkové příjmy Venezuely z exportu poklesly až o 85 %. Navzdory tomu se v roce 2016 postavilo a odevzdalo výrazně více bytů než předchozí rok. V lednu 2017 mohl Maduro oznámit veřejnosti splnění plánu; postaveno je 1,4 milionů bytů.

Velká bytová mise není jediným venezuelským projektem usilujícím o naplnění lidského práva na bydlení. Velkého rozmachu a popularity se dočkalo například komunitní a družstevní stavebnictví. Vláda mnohdy předala lidem volnou resp. spekulantům zkonfiskovanou půdu a poskytla jim velmi výhodné půjčky a lidé sami si postavili svoje obytné domy podle vlastních představ. Projekt Petrocasas umožňuje stavbu rodinných domů za využití recyklovaných nebo vedlejších produktů při zpracování ropy. Venezuela rovněž pomáhá s výstavbou nových domů na Kubě a na Haiti v oblastech postižených hurikány.

Po vítězství pravicové opozice v parlamentních volbách na jaře 2016 se objevily snahy parazitovat na těchto nesporných úspěších. Byty postavené v rámci Velké bytové mise mají rodiny přiděleny na dožití, prodávány smějí být jen na zvláštní povolení a nikoliv na volném trhu. Opozice předložila a v dubnu 2016 v Parlamentu i prohlasovala zákon, který de facto umožňuje privatizaci bytů a vznik trhu a spekulace s bydlením. Zákon byl však zablokován Nejvyšším soudem Venezuely, který shledal jeho neústavnost, a to právě v porušení zásady, že bydlení je lidské právo, nikoliv zboží určené pouze pro koupěschopnou poptávku a předmět spekulace. Soud naopak potvrdil, že princip dostupného bydlení musí být v souladu s ústavou postupně aplikován na všechny obyvatele země bez výjimky. Nečekajíce ani na rozhodnutí soudu vyšly do ulic desetitisíce Venezuelanů, členů sociálních hnutí a předáků komunit, aby protestovaly proti návrhu opozice. Také 62 % těch, kteří v rámci Velké bytové mise získali své bydlení, se v průzkumu vyslovilo proti myšlence, že by se s byty mohlo volně obchodovat. Plán opozice sklízet zisky z práce jiných tak musel jít k ledu.

Venezuela se v současné době nachází ve velmi obtížné situaci. Nemá smysl popírat potíže, ve kterých se bolívarovský projekt ocitl především kvůli situaci na světovém ropném trhu, ale také vinou ekonomické války vyhlášené domácími i zahraničními podnikateli bolívarovské vládě a v posledku vinou měkkého přístupu vlády vůči kapitalistické třídě. Avšak propadat odevzdanosti, pesimismu a pasivitě není rozhodně na místě. Pokud narazíte na „objektivní“ zpravodajství a výklady (bohužel například i na otřesné české wikipedii) o Venezuele jako totalitní bankrotářské zemi v troskách, vzpomeňte, že navzdory nepřízni mocných a mnohým úskalím dokázal bolívarovský revoluční projekt zajistit milionům lidí důstojné bydlení a realizovat jejich nezadatelná lidská práva tak pošlapávaná například i v České republice.

 

Spomienka na Afroamerického speváka, herca, aktivistu za ľudské práva a bojovníka proti imperializmu a útlaku Paula Leroya Robesona: VIDEÁ vo vnútri

Bol aktívnym členom hnutia za ľudské práva v USA a bojovníkom proti imperializmu. Robeson bol otvorene proti fašizmu za občianskej vojny v Španielsku a aktívne sa zúčastňoval na práci v hnutí na podporu španielskeho antifašistického republikánskeho tábora a stal sa aj aktívnym politickým aktivistom.

Počas éry veľkého antikomunistu senátora McCarthyho, kedy sa v USA prenasledovali politickí oponenti za tzv neamerickú činnosť, bol aj Robeson zaradený na tzv. Čiernu listinu nelojálnych občanov USA, za jeho koketovanie s komunizmom, ako aj za jeho kritiku americkej vlády.

Časom sa presťahoval do Harlemu, vtedajšieho černošského geta. Publikoval periodikum kritické k americkej politike. Robeson zomrel vo veku 77 rokov.

Kuba odoláva už 57 rokov embargu USA : VIDEO vo vnútri

Od roku 1960 USA uvalili na Kubu totálne embargo. Vďaka tejto blokáde prišla Kuba do dnešných dní až o 750 biliónov dolárov. USA chceli týmto podkopať ekonomiku krajiny a odstrihnúť ostrov od potrebných zdrojov a zvýšiť utrpenie Kubáncov, ktorí by pod týmto tlakom zvrhli socialistický režim na Kube. Kuba však vydržala.

Nezamestnanosť je na úrovni 2,4% a gramotných je dnes na Kube 99,8% ľudí. Kuba patrí k najlepším krajinám na svete, vo vzťahu k priemernej dĺžke života obyvateľstva. V dôsledku vlastného embarga, ktoré uvalili USA na Kubu, prišla americká ekonomika každý rok o 1,2 bilióna dolárov.

OSN konštatovala, že americká blokáda Kuby je porušením medzinárodného práva. Viac než 188 národov odsúdilo najdlhšie trvajúcu obchodnú blokádu v moderných dejinách sveta, ktorá bude pravdepodobne pokračovať aj pod vedením nového prezidenta USA Trumpa.

Redakcia časopisu VZDOR

Nie je dnes naozaj za čo bojovať? Kto sú tí hlavní vinníci našej chudoby, ktorým by sme mali uťahovať opasky?

Spýtajte sa aj sami seba, či vaše podmienky v práci a vaše ohodnotenie, vaše zamestnanecké práva sú dostatočné. Nezamestnanosť postihuje v celej EÚ najviac mladých ľudí a ľudí po 50-tke. Neoliberálne reformy, privatizácia, deregulácia trhu, voľná kapitalistická súťaž, plodí čoraz viacej nezamestnaných a zúfalých ľudí. Čo nám stále tlačili do hláv, privatizujte, deregulujte a zase privatizujte a deregulujte a budete sa mať ako prasce v žite… akosi sa však stále prepadávame na existenčné dno. Už nám nestačí na uživenie rodiny jeden príjem otca a matky. Rodiny sa rozpadávajú, deti vychováva ulica. Prečo?
 
Lebo sa dnes musíme správať flexibilne, a tá flexibilita znamená cestovať za prácou do iných krajín, vzdialených miest. Flexibilita sa stala iba krycím manévrom, iným pomenovaním pre neschopnosť štátu vytvoriť dostatok kvalitnej práce pre svoje obyvateľstvo. Táto politika vedie však do záhuby, o tom sa mohlo presvedčiť stále viac a viac ľudí. Dnes sa stala práca a hlavne tá dobre platená výsadou. Zbohatlícka oligarchia, ktorá ovláda naše životy, ktorá nás dennodenne vykorisťuje v našich zamestnaniach si stále brúsi zuby na väčšie zisky. Kumuluje v rukách obrovské bohatstvo. Dokedy im to budeme tolerovať…
 
Kto sú v dnešnej dobe tí hlavní vinníci našej chudoby, ktorým by sme mali uťahovať opasky?
 
Je to zbohatlícka smotánka a oligarchia, ktorá z nás vyciciava aj to posledné čo máme. Stále počúvame o uťahovaní opaskov. Máme sa uskromniť. Kedysi nám hovorili o vysnívanom Západe, ako sa budeme mať dobre, všetkého bude dostatok, hotový raj. Dnes nám už akosi zamlčujú, že ten bohatý Západ sa topí v obrovských dlhoch a krízach. Kto však tieto problémy zapríčinil? Obyčajní pracujúci a nezamestnaní, ktorí dennodenne ponúkali svoju pracovnú silu, alebo vládnuca elita, bankári a vládnuca ekonomická oligarchia, ktorí rozprávkovo bohatli a špekulovali, ako zbohatnú ešte viac. Okliešťovali naše zamestnanecké práva a keď si povedali pracujúcí dosť a vyšli do ulíc, tak oligarchia cez svoje kúpené vlády poslala do ulíc policajtov, aby im ukázala ako chutí demokracia.
 
Používajú krásnu formulku, že v demokracii si každí môže povedať svoj názor. Áno môže, no zabudli povedať, že názor ešte veci nemení. Skúste od rečí prejsť k skutkom. Skúste žiadať spravodlivé rozdeľovanie ziskov vo vašich fabrikách, či spoločnostiach, skúste začať nabúravať ich systém súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, skúste sa postaviť ich ekonomickej diktatúre, to vás už bude čakať vyhadzov z práce, policajná represia a prenasledovanie.
Stali sme sa otrokmi finančného systému a tých čo ho ovládajú
Takou istou pokryteckou kapitalistickou stranou je aj strana SMER-sociálna demokracia. Ich kroky na ochranu pracujúcich sa končia tam, kde reálne dochádza k ohrozeniu súkromného vlastníctva pánov podnikateľov, bankárov, oligarchov a vlastníkov spoločností a firiem. 
Vidíme tiež reálny stret dvoch tried. Triedy vykorisťovaných a vykorisťovateľov. Jasný dôkaz sociálneho boja v spoločnosti. Akonáhle začnú pracujúci ohrozovať vládu oligarchie, tá sa tvrdo zomkne a spoločne začne ničiť odpor pracujúcich. Za žiadnych okolností nemôže dopustiť, aby demokracia vpochodovala do ich vlastných fabrík, korporácií, spoločností, firiem…, lebo to by začal de facto zánik ich triedy. 

Sociálne istoty a demokratizáciu sme si vždy museli, a budeme musieť vybojovať sami v uliciach, pracoviskách, fabrikách, univerzitách. Na jednej strane stoja oni, úzka skupina buržoázie a na strane druhej my pracujúci, ktorí stojíme za hodnotami spoločnosti. My máme v rukách moc, moc zjednotenia, lebo iba v jednotnom boji dokážeme niečo posunúť k lepšiemu. 

Demonštrácie, protesty, štrajky sú našou zbraňou. Len takto dokážeme zlepšiť naše pracovné podmienky, naše spoločenské práva a celý náš život. Neohýbajme chrbty, nebuďme ticho, ale bojujme za to čo nám patrí, chceme prácu, chceme životné istoty, chceme dôstojný život, chceme byty, chceme späť naše hospodárstvo, zdravotníctvo bez finančných skupín a chceme si rozhodovať o sebe sami! Organizujme sa!
Vždy na strane pracujúcich!
Miroslav Pomajdík- podpredseda Socialisti.sk 

Keď pracujúci pochopia, že oni tvoria hodnoty, systém sa otrasie v základoch

Politický systém. ktorý tu máme už 27 rokov, prostredníctvom politických strán, ktoré ho tvoria, sa verejnosť snaží presvedčiť, čo je hlavným problémom a čo treba riešiť. Systém sám najskôr vytvoril obrovskú korupciu, aby následne prostredníctvom politických strán, ktoré ho tvoria, prišiel s neskutočným objavom, že tu máme korupciu a treba s tým niečo robiť. Systém najskôr nechal skrachovať hospodárstvo, rozpredal fabriky, aby prostredníctvom strán, ktoré ho tvoria, prišiel s neskutočným objavom a to, že štátna pokladňa je prázdna. Následne zadlžil štát, aby štát mohol plniť aspoň základné funkcie, aby následne prostredníctvom strán, ktoré ho tvoria, prišiel s objavom, že štát je zadlžený.

Kapitalizmus najskôr zlikvidoval plnú zamestnanosť, aby prišiel s objavom, že tu máme nezamestnanosť, ktorú treba riešiť. Rozvrátil fungujúce zdravotníctvo, aby mohol prísť s geniálnym objavom, že zdravotníctvo je rozvrátené a treba ho reformovať. A tak zdravotníctvo reformuje každá vláda a výsledok je taký, že zdravotníctvo funguje z roka na rok horšie a že parazitujúce finančné skupiny, ktoré sú na zdravotníctvo prisaté, z neho vyciciavajú stále viac a viac prostriedkov.

Systém zlikvidoval demograficky rast obyvateľstva a totálne rozvrátil demografiu, aby následne „múdro“ skonštatoval, že sa rodí málo detí a že na dôchodcov nebude mať kto robiť. Samozrejme najjednoduchšie jeho riešenie je, šliapnuť na krk ľudom v dôchodkovom veku a zvýšiť vek odchodu do dôchodku.

Kapitalizmus najskôr potreboval vytvoriť problémy, aby ich potom mohol riešiť. Lenže v skutočnosti neriešil problémy, ale upevňoval nové kapitalistické pravidlá do praxe. Mali sme tu „expertov“, ktorí sa tieto činnosti snažili dosiahnuť šokovou terapiu. Ale aj takých, ktorí sa tvária sociálne a robili to tzv. efektom varenia žaby. Ten spočíva v tom, že ak by niekto hodil žabu do horúcej vody, tak z nej vyskočí, ale keď ju pomaličky zohrieva, tak žaba si ani neuvedomí čo sa s ňou deje.

Nepotrestané zločiny boháčov, tvrdá palica na chudobu

Tieto dve skupiny sa za posledných 27 rokov medzi sebou striedali a napriek tomu, že mali úplne odlišné postupy, cieľ mali, majú a vždy budú mať rovnaký. A to je upevnenie kapitalizmu. Vidíme to na každom kroku a vidíme to aj u tzv. ľavicových vlád. Dá sa to spoznať veľmi jednoducho. Vláde nevadia zločiny bohatých, ale naopak vidí každý aj ten maličký nedostatok u chudobných.

Nedávno predseda vlády spolu s ministrom Richterom predstavili novelu zákona o zamestnanosti, ktorú v najbližších dňoch začne prerokovávať parlament. Jej zmyslom je v konečnom dôsledku vyradiť ľudí z evidencie. Samozrejme politici to dokázali tak vychváliť a prekrútiť skutočný zámer, že z ich tlačovky vznikal dojem, že oni naozaj ľudom chcú pomôcť. A vraj chcú bojovať s nepoctivými nezamestnanými, ktorí nechcú pracovať. A to je jasný priklad prístupu systému a jeho strán.

Chudák ktorý berie podporu, alebo berie nejakú sociálnu dávku je pre systém problémom a treba takého človeka potrestať. Ale kauzu Gorila a mnohé iné systém a jeho chápadlá nedokázali vyriešiť už roky. Rovnako ako nevyriešili žiadne iné kauzy ktoré sa týkali bohatých.

Rovnako je tu prípad už hádam 360 reformy zdravotníctva v ktorej „poštár“ Drucker navrhuje zavedenie 10 eurovej pokuty pre ľudí, ktorí neoprávnene využijú RLP. V zdravotníctve sa strácajú peniaze v obrovských množstvách a na toto minister zacieliť nevie a pravdu povediac ani nechce. Ale na chorého a chudobného človeka treba tvrdo striehnuť, či urgent navštívil oprávnene, alebo pokojne mohol s bolesťami vydržať ešte pár dní a vystáť si miesto niekoľko hodín pred riadnou ambulanciou.

Základom toho, ktorým smerom putujú vytvorené hodnoty je vlastníctvo výrobných prostriedkov

Inak, zrozumiteľnejšie povedané, je to o tom či podnik je národným vlastníctvom, alebo ten podnik vlastní súkromná osoba.
Vždy keď sa táto téma otvorí, tak sa v diskusii ako „hejná krkavcov“ vzlietnu obhajcovia kapitalizmu a snažia sa obhájiť podnikateľa. Snažia sa z podnikateľa urobiť nešťastného chudáčika, ktorému po krku šliape ten zlý štát a on potom nemôže svojim zamestnancom dať vyššie mzdy. Je to ale naozaj tak? Kde sa teda tvorí zisk, kde končí a z čoho vlastne platí podnikateľ odvody a dane?

Zisk, nerastie na strome v záhrade, ale je vytváraný ľudskou prácou. Teda pokiaľ podnikateľ okrem svojej firmy nemá ešte v záhrade zázračný strom, na ktorom mu rastú peniaze, tak každé jediné euro ktoré odvedie, či už vo forme dane, alebo odvodov „za zamestnávateľa“, sú v skutočnosti peniaze, ktoré svojou prácou vytvoril zamestnanec.

Na konci roku firma (v skutočnosti jej zamestnanci) vytvorí určitý zisk. Povedzme, dajme tomu 2 000 eur. Podotýkam, že sa jedná o čistý zisk. Z tejto sumy firma odvedie 20% daň zo zisku a firme zostane 80%. Teda 400 eur odíde do štátu a 1600 zostane vo vrecku majiteľa firmy. V tejto etape diskusie už tvrdo nabiehajú obhajcovia kapitalizmu s tvrdením, že to tak vraj nie je a že zamestnávateľ na odvodoch musí zaplatiť obrovské čiastky a že určite mu takáto suma nezostane.

Takže sa vrátime k tomu zázračnému stromu, na ktorom podnikateľovi rastú peniaze. Ak naozaj takýto strom nemá, tak aj odvody za firmu, aj odvody za zamestnanca aj zisk, aj daň zo zisku je výsledok práce zamestnanca. Toto všetko svojou prácou vyprodukoval on.

Zamestnanec pokojne môže pracovať v národnom podniku a svojou prácou vytvorí zisk. K vytvoreniu zisku teda nie je potrebná existencia súkromnej firmy. Naopak, súkromná firma môže mať akékoľvek moderné technológie v akejkoľvek novej a modernej budove, bez pracovnej sily nevytvorí ani jediný cent zisku. Je teda na nás, dokedy budeme robiť na všetkých, no zároveň počúvať, že keď sa ti nepáči, tak môžeš vypadnúť.

Až všetci pochopíme, že to my tvoríme hodnoty a na tých hodnotách parazituje úzka vrstva ľudí a štát toto všetko toleruje, tak vtedy sa systém zatrasie. Zatiaľ systém ťaží na našej závislosti, strachu a nevedomosti. Mnoho „šarlatánov“, ktorí sa vedome hrajú na ľavicových a protisystémových kričia, „len žiadnu ideológiu“ ľudia nechcú žiadne „izmy“. Prečo to kričia?

Kričia to preto, lebo pre kapitalizmus je výhodné keď ľudia nechápu základy fungovania procesov a javov v spoločnosti. Pretože ak nechápeme kde vzniká zisk a kto si ho strká do vreciek, tak ani nevieme ako sa proti tomu brániť. Ale karta sa napriek tomu otáča. Otáča sa v náš prospech, aj keď sa otáča pomaly. Ako by povedal klasik, spoločenské vedomie je formované spoločenským bytím. Teda inak povedané, každodenné dávky nespravodlivosti nám otvárajú oči a či chceme, alebo nie, tak nás nútia rozmýšľať nad súvislosťami. Nad tým, že ako je možné, že robíme stále dlhšie a máme sa stále horšie, máme kvalitnejšie technológie, no vek odchodu do dôchodku sa nám zvyšuje. Máme nové moderné prístroje v zdravotníctve, no dostupnosť zdravotníctva sa nám vzďaľuje.

Ak pochopí väčšina pracujúcich, že sú to oni, kto živí všetkých, tak tento systém sa otrasie v základoch a ja som presvedčený, že to nebude dlho trvať

Jano z Liptova