Príčiny úpadku slovenského poľnohospodárstva: Takto z neho opäť vybudujeme našu pýchu

O poľnohospodárstve a o potravinovej sebestačnosti sa toho v posledných týždňoch pohovorilo predsa len viacej ak inokedy. Jednak je obdobie žatvy a zberu úrody, no zároveň táto téma začína byť stále viac a viac aktuálna najmä preto, že si časť spoločnosti začína uvedomovať, že potravinová sebestačnosť SR je na katastrofálne nízkych číslach. Prečo to tak je? Prečo sa naše poľnohospodárstvo nachádza v tak kritickom stave? Príčin je viacero. Skôr ako ich podrobnejšie rozoberieme, je potrebné zdôrazniť, že často vznikajú rôzne skupiny a iniciatívy, ktoré či už vedome, alebo z neznalosti tejto problematiky zvaľajú vinu za rozpad poľnohospodárstva na EÚ. Napriek tomu, že Vzdor – strana práce vždy kriticky vystupovala voči EÚ a našim cieľom je opustiť toto Euromonštrum, tak je potrebne objektívne zdôrazniť, že EÚ iba dokončuje likvidáciu slovenského poľnohospodárstva a likviduje potravinovú sebestačnosť SR.

Pokračovať v čítaní