Nezahlcujme si planétu plastovým odpadom: Je na čase rapídne znížiť spotrebu igelitiek, vystavať recyklačné podniky a obmedziť plastové obaly

Keď si všimnete starších ľudí, tak tí vždy idú aj v tejto dobe do obchodu s koženými, alebo látkovými taškami a niekde vidno aj sieťkované tašky. Boli tak naučení za socializmu, ísť si nakúpiť so svojou taškou, alebo taškami, ktoré používali roky- rokúce. Tento zvyk v mnohých pretrval až do dnešku, kedy sme zaplavovaný igelitkami. Mladá generácia sa žiaľ naučila za posledné desiatky rokov používať igelitky, ktoré dostanú, alebo si ich kúpia pri každom nákupe a naša planéta trpí. Všade sú plasty, plastové poháre, príbor, obaly, plastové fľaše, jogurty, mlieko už nedávame do skla, ale plastu a robíme tak obrovský odpad, ktorý zahlcuje celú Zem. Skúsme sa zamyslieť a prejdime na kožené a látkové tašky, tak ako to robia naši starí rodičia, alebo si zoberme na nákup vždy tie isté igelitky a tie používajme. Pomôžeme tak našej planéte.

Je tiež na mieste rozmýšľať nad tzv. ekologickými stimulmi od štátu, kedy by boli podporované tie podniky, ktoré začnú obmedzovať plastové obaly na svojich výrobkoch a siahnu po ekologickejšej náhrade. Igelitové vrecká musia byť nahrádzané za ich papierovú variantu. Tiež štát musí masívne investovať do výstavby recyklačných podnikov v každom našom okrese, kde by našli prácu ľudia zo sociálne vylúčených komunít, Rómovia, ako aj menej vzdelané vrstvy obyvateľstva. Pri obrovskom náraste odpadu na Slovensku, je jednou z ciest vybudovanie silnej siete recyklačných podnikov, čím by sme vracali množstvo odpadu po spracovaní opäť do obehu. Zem máme len jednu. Nebereme recykláciu na ľahkú váhu.

Miroslav Pomajdík- Vzdor-strana práce