Kandidáti Vzdoru-strany práce do volieb VÚC 2017: Martin Jágrik, kandiduje za okres Považská Bystrica pod číslom 5.

Medzi jeho volebné priority patrí boj proti kapitalistickej oligarchii v regióne, antifašizmus, odkaz SNP, podpora masového športu, družstevníctvo, podpora mladých rodín, výstavba bytov, športovanie pre všetkých.

Pomoc zamestnancom pri nevyplacani mzdy zo strany zamestnávateľa, spolupráca s odbormi, presadzovanie a podpora budovania krajských podnikov, spolupráca s úradmi práce a inšpektorátom práce a kontrola dodržiavania zákoníka práce a nevyhovujúcich pomerov pre zamestnancov na pracoviskách, kraj má tiež isté páky, ako zatlačiť na zamestnávateľov pri porušovaní práv pracujúcich.