Kandidáti Vzdoru-strany práce do volieb VÚC 2017: Ing. Vladimír NEUMANN. Kandidát na poslanca Banskobystrického VÚC za okres Zvolen (Volebný obvod č.: 11, poradové číslo kandidáta: 26)

Ako predseda Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku, či ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, no v prvom rade ako ČLOVEK so silným ľavicovým (komunistickým) cítením som prijal ponuku strany VZDOR- strana práce kandidovať v okrese Zvolen a to nie za seba, nie za rôznych prospechárov, či vydriduchov, ale za ponižovaných a týmto spoločenským zriadením už desiatky rokov vykorisťovaných ľudí, ktorých je nielen v našom Banskobystrickom samosprávnom kraji nanešťastie väčšina.

Kampaň v našom kraji sa bohužiaľ zvrhla na to, či v nej bude županom fašista, alebo iný kapitalistický vydriduch. Fašista, či kapitalista, oligarcha sú len plodmi tohto zriadenia a na kvalite života bežných ľudí v našom niekdajšom hrdom Povstaleckom kraji, či nedávnom krásnom Stredoslovenskom kraji to na veci nič nemení.

Preto neočakávam podporu od kapitalistických prospechárov – rôznych špekulantov, asociálov, kapitalistických vydriduchov, či fašistov. Ja som už svoju podporu a najmä dôveru dostal a to od ľudí organizovaných v uvedomelej, odvážnej a disciplinovanej strane komunistického typu – v strane VZDOR – strana práce a to si nesmierne vážim.

Je len na vás – sklamaných a znechutených ľuďoch nášho kraja, ktorí dospeli do štádia, že už ani voliť nechcú, aký bude náš kraj. Som pripravený v zastupiteľstve bojovať za vás, za vaše potreby, no to, v prvom rade musíte chcieť vy.

S úctou k vám
Vladimír Neumann zo Zvolena.