Nepredajný župan ! Stanislav Pirošík- predseda Vzdoru-strany práce a kandidát na župana v Žilinskom VÚC a za poslanca za okres Ružomberok

Stanislav Pirošík- predseda Vzdoru-strany práce a kandidát na župana v Žilinskom VÚC za koalíciu Vzdoru-strany práce a Komunistickej strany Slovenska a za poslanca za okres Ružomberok. Viac sa o Stanovi Pirošíkovi dozviete aj TU: http://vzdor.org/?p=4131

ZMENA PRÍSTUPU K RIADENIU KRAJA:

1. INVESTÍCIE DO BOJA PROTI KORUPCII, KONTROLY A EVIDENCIE NAMIESTO VYPLÁCANIA ZISKOV SÚKROMNÝM FIRMÁM. DOSLEDNÝ AUDIT VŠETKÝCH ORGANIZÁCII, KTORÉ PATRIA POD KRAJ
2. ŽIADNU OTÁZKU NERIEŠIŤ OD STOLA, ALE VŽDY NA MIESTE A PREDOVŠETKÝM S TÝMI, KTORÝCH SA DANÝ PROBLÉM NAJVIAC DOTÝKA – ZAMESTNANCAMI I VEREJNOSŤOU
3. SVOJPOMOC A TVORBA NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST, NAMIESTO PREDRAŽENÝCH ZMLÚV ZO SÚKROMNÝMI FIRMAMI
4. DOSLEDNÝ ANTIFAŠIZMUS
5. REDUKCIA NEGATÍVNEHO SPRÁVANIA SA ČLOVEKA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Z týchto základných bodov potom vyplýva:

1. Preskúmanie financovania nemocníc, zhodnotenie nevýhodných platieb a zmlúv, aktívna komunikácia s odbormi i radovými zamestnancami. Vytláčanie súkromného sektora zo zdravotníctva, ktorý sa logicky angažuje nie pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva, ale pre tvorbu zisku, čo má negatívny dopad ako na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak i na množstvo financií pre nemocnice
2. V školstve podpora takých odborov, ktoré produkujú kvalifikovanú pracovnú silu, predovšetkým veda, technika, odborné učilištia. Aktívna komunikácia s učiteľmi, študentmi i rodičmi. Audit financovania škol, snaha nájsť peniaze na dvíhanie platov. Aktívna komunikácia s odborovými organizáciami a zvazmi, ktoré nepatria pod organizáciu kraja, ale posobia na jeho uzemi

3. Urobím všetko čo je možné v kompetencii predsedu ŽSK k dokončeniu diaľnic, nakoľko situácia je už neúnosná.
4. Preferujem dotácie a podporu vo forme kúpy konkrétnych produktov, pomôcok a zariadení, pred finančnou podporou.
5. Žiadne neprimerané odmeny alebo zlaté padáky v organizáciách, ktoré budú pod správou ŽSK.
6. Zlepšenie dostupnosti spojov, predovšetkým na problematické miesta. Uprednostňovanie hromadnej dopravy pred individuálnou. Aktívna komunikácia so zamestnancami dopravcov i cestujúcimi pri definovaní problémov a hľadaní riešení.
7. Podpora lokálnych produktov a potravín, predovšetkým takých, ktoré sú vyrábané poctivým spôsobom
8. Podpora regionálnej turistiky predovšetkým nekomerčného charakteru. Podpora projektov, ktoré zvýrazňujú špecifiká a tradície daného regiónu, uchovávajú jeho architektúru či prírodné krásy.
9. Vždy sa budem negatívne stavať k prípadom, kedy historické centrá miest ustupujú tuctovým obchodným centrám a obrovským LED svetelným tabuliam.
10. Podpora aktívneho trávenia voľného času – spoločenských udalostí, koncertov, športových súťaží pre verejnosť atď.
11. Napomôcť k vzniku takých obchodov, ktoré predávajú tovar do prinesených obalov, uprednostňovanie zálohovaných, znovanaplniteľných obalov, recyklovateľných obalov (napr. papier) automatov atď. Vytláčanie jednorázových plastov a igelitov.
12. Organizovanie antifašistických podujatí, úzka spolupráca s antifašistickými organizáciami.