Presne 4.októbra 1993 skončilo neúspechom komunistické povstanie v Moskve proti kapitalistickému režimu Jeľcina, ktorý nariadil vojenský útok na najvyšší soviet v Moskve a utopil ho v krvi.

Od septembra 1993 prebiehalo množstvo demonštrácií za obnovenie najvyššieho sovietu a Sovietskeho zväzu. Referendum z roku 1991 hovorilo jasnou rečou, až 70% obyvateľov Sovietskeho zväzu podporovalo jeho zachovanie. V noci v dňoch 3. a 4. októbra 1993 sa tisíce komunistov, robotníkov a mladých ľudí zhromaždilo na uliciach okolo ruského Bieleho domu (sídlo Najvyššieho sovietu) a bojovali proti fašistickým OMONovým jednotkám a ďalším kontrarevolučným elementom, ktoré použil Jeľcin na vojenský zákrok proti Najvyššiemu sovietu. Stovky demonštrantov boli postrieľané a budova bola vylúpená Jelcinovými tankami. Do dejín Ruska vošla táto udalosť ako “Čierny október”.

Na scénach, ktoré pripomínali fašistický Pinochetov prevrat z roku 1973 v Čile, bolo na moskovskom štadióne zastrelených niekoľko komunistov a demonštrantov. Následne boli steny štadióna prehĺbené strelami. Odhady mŕtvych počas celého povstania sú v stovkách až tisícoch, hoci Jelcin tvrdil, že zomrelo len 151 ľudí.

Revolučné organizácie a noviny boli zakázané “demokratom” Jelcinom, s vytrvalým súhlasom prezidenta USA Clintona.

Vzdor-strana práce