Podporte naše aktivity: IBAN: SK84 0900 0000 0050 5427 6611 : Ďakujeme krásne: Každé euro použijeme v boji za práva pracujúcich

Vážení priatelia, ako si už mnohí uvedomujeme, v dnešnom svete rozhoduje moc peňazí a teda tí, ktorí ich vlastnia a obracajú. Jeden vplyvný človek si dokáže presadiť svoje aj proti miliónom obyvateľov krajiny. Trieda kapitalistov de facto ovláda celý svet a aj súčasný zákon a právo je na ich strane. Dokážu si platiť rôzne „nezávislé inštitúty“, masmédiá, farebné kontrarevolúcie a vojny. Aj Európska únia a jej politici sú úplne pod vplyvom mocných korporácií a všetko čo sa tu deje, deje sa v ich prospech a proti nám.

Keď začínajú napr. kapitalistické politické strany, rôzne kapitalistické mimovládky, okamžite si dokážu zaplatiť funkcionárov aj na regionálnej úrovni a drahú kampaň. Sú plné papalášov a podporujú ich rôzne podnikateľské kruhy.

Na rozdiel od nich, štruktúry nášho hnutia tvoria obyčajní ťažko pracujúci ľudia a takých budeme vždy nekompromisne obhajovať. Mnohí od nás akosi očakávajú, že máme veľa prostriedkov a množstvo času venovať sa politickej práci. Pravda je však taká, že my svoju činnosť vykonávame popri zamestnaní. Vykonávame ju podľa svojich možností, čo najlepšie a financujeme sa iba výlučne sami.

Ako naše hnutie rastie, zvyšujú sa aj požiadavky kladené na nás. Ozýva sa nám množstvo ľudí, či už študentov, zamestnancov, nezamestnaných i dôchodcov. Partnerské organizácie nás pozývajú na stretnutia doma i v zahraničí. Musíme absolvovoať množstvo ciest po celom Slovensku, stretnutí, organbizujeme množstvo akcií a podporujeme množstvo aktivít.

Obraciame sa preto s prosbou na Vás – všetci proti svojej vôli platíme z daní politické strany, ktoré nás 27 rokov okrádajú, kapitalistické korporácie vyvážajú z fabrík, kde im pracujeme ako lacná sila, milióny do svojich vreciek. Teraz máme možnosť vedome a z presvedčenia podporiť hnutie, ktoré bude robiť presný opak, nebude hájiť triedu otrokárov, ale triedu vykorisťovaných pracujúcich, do ktorej sami patríme.

Vyriešiť to môžeme tým, že získame množstvo ľudí, ktorí nám budú podľa svojich možností posielať menšiu sumu peňazí podľa toho, ako sami uvážia. Naši vlastní členovia idú sami príkladom a pravidelne prispeivajú na činnosť. Pomôže nám každé euro. Keď sa rozhodnete nám napr. poslať každý mesiac jediné euro, aj tak budeme moc vďační a budeme ho vedieť použiť v boji proti tomuto kapitalistickému režimu.

Váš VZDOR-hp