Vzdor-strana práce očami jej sympatizanta: Trocha o dôvere, nastáva čas mobilizácie a z beznádeje povstáva nádej

Po nekonečných rokoch beznádejného tápania v kalných a špinavých politických vodách v našich končinách, pre všetkých, čo i len trocha poctivým ľavičiarstvom napáchnutých jedincov – čoho následkom bola v mnohých a mnohých prípadoch nezáujem až apatia, frustrácia, či v horších prípadoch zúfalstvo spojené s prechodom ku krajne pravicovému zmýšľaniu – sa tieto časy skončili. Pre buržoáziu je to veľmi zlá správa, hoci ona sa ešte tvári, že ju to nezaujíma. V našom okolí už to chápu jasnejšie, a pochopia aj u nás. O tom netreba pochybovať. Je tu totiž strana hlásiaca sa k marxizmu-leninzmu. Ľuďom, doslova pachtiacim po radikálne ľavicovej alternatíve nastáva čas mobilizácie a z beznádeje povstáva nádej. A tá dokáže veľké veci, a nie nadarmo sa vraví, že umiera posledná.

Čo by som si želal v tomto štádiu politického marazmu a znechutenia z politiky a všetkého čo s ňou súvisí, je dôvera. Ale to znie strašne! Všetci o nej tárajú, dožadujú sa jej, ale nikto si ju nezaslúži. No nedá sa nič robiť, v dobe, keď tretina ľudí má „na háku“ jej je treba, nech to znie akokoľvek. Mojím želaním (ktoré tiež môžu mať všetci „na háku“, no napriek tomu) je, aby ľudia postihnutí znechutením, ktorým ale ešte záleží na živote v lepších a spravodlivejších podmienkach, ktorí sa nevedia zmieriť s krivdami a bezmocnosťou pri ich náprave, ešte skúsili niekomu v politike veriť. Aby ešte nezostali ľahostajní k tomu, ako nenažraný domáci a zahraničný kapitál vyžiera a vysáva všetko, čo sa vyžrať dá, ako tí, čo mu v tom majú brániť, mu v tom za zlepšenie svojej parazitnej existencie ešte pomáhajú, ako hnaní chorobnou túžbou po mamone drancujú a nivočia všetko, čo im príde pod ich špinavé ruky, ktorí sú horší ako tlupa zdivočelých nájazdníkov.

Prečo by mali ešte veriť a dôverovať?

Veď o dôveru ich žiadali už sto, tisíc ráz…toľké roky. A aj keď je pochopiteľný ich výkrik, že toto je len ďalší pokus o to, aby sa niekto v politike zasa nažral a bezpracne nabral na finančnom objeme, predsa len skúsim povedať, že prečo. Pretože si môžu byť všetci istí, že to nie je strana, ktorá sa oháňa obyčajnosťou, tzv. kapitalistickou slobodou a demokraciou, banánmi a svojim členom zakazuje verejne kritizovať EÚ, ktorá si nás pletie s dobytkom a vraždiace NATO, nie je to strana, ktorá sa „pusinkuje“ s niektorými pochybnými mimovládkami, ktoré olupovaním štátnych peňazí zabezpečujú svojim bojovníkom bezpracnú existenciu. Nie je stranou, ktorá sa bojí vystúpenie z EU ako čert kríža, lebo z čoho by potom jej poctiví členovia žili?

Pretože nie je stranou, ktorá sa pýši svojim ekonomickým programom a protikorupčným zápalom a oligarchovia jej vadia len v tom zvrátenom zmysle, že financujú a komandujú aj iné nenažrané subjekty a odčerpávajú z chutného štátneho koláča, na ktorý si robili strašné chute aj tí, ktorých oni nazývajú poctivými podnikateľmi.

Pretože nie je stranou, ktorá aby sa dostala do parlamentu na jednej strane šovinisticky rozoštváva a jej posledný križiaci sa oháňajú kresťanskými hodnotami a na druhej strane akosi prehliadajú, že každý pokrok bol, je a aj bude v ktorejkoľvek oblasti vo svete  dosiahnutý nie vďaka kresťanstvu , ale napriek nemu.

Pretože nie je stranou, ktorá znásilňuje ľudí svojimi oslavami a velebením 17. novembra, modlí sa ku kapitalistickému božstvu a nevidí, že korupcia je základným pilierom tohto jej boha a bez nej by bol len hnusnou vzdialenou spomienkou v prepadliskách dejín.

Pretože nie je stranou, ktorá sociálne cíti len pred voľbami a po nej pľundruje zdravotníctvo, školstvo, kultúru a šport, na poľnohospodárstvo, priemysel a nerastné zdroje nám dovoľuje už iba spomínať a dáva nám pochutnávať si na zahraničných dobrotkách, bulvároch a iných pochúťkach úžasného západného sveta.

Pretože nie je stranou, ktorá má plné ústa fráz o ľudských právach a humanite a podporuje hromadné vraždenie civilistov v každom kúte sveta.

Pretože nie je stranou, ktorá chce na jednej strane urobiť poriadok  v osadách a vôbec ich nenapadne, že idú riešiť následok namiesto príčiny, pre dobrý posluch voliča idú bojovať proti islamu v ruke s krížom a v srdci s klérofašizmom.

Pretože, pretože, pretože…všetko. A to je dôležite, pretože toto je strana, ktorá nechce vylepšovať prehnitý kapitalizmus, ako to chcú všetci, pretože netrepe ľuďom o tom, že nič lepšie ako kapitalizmus a jeho „parlamentná demokracie“ sa ešte nevymyslelo, pretože neblúzni pri pomätenosti zmyslov o tom, aký je kapitalizmus úžasný, len treba jedny figúrky vymeniť za iné, čistejšie, poctivejšie, najlepšie z ľudí úplne obyčajných, možno feťákov alebo mafiánov, len proste iných. Nie, táto strana chce kapitalizmus poslať tam, kam patrí – na smetisko, zapáchajúce ako on, aj s celou jeho velebiacou bandou zlodejov a príživníkov!

Je jasné, že to už možno hovorili mnohí iní, tak kde beriem svoje presvedčenie, že toto „všetko“ je myslené vážne?

Pre mňa a pre ďalších by malo byť vodítkom triedne uvedomenie členov tejto strany, ich triedny pohľad na svet a snaha šíriť tento pohľad a uvedomenie aj medzi ostatných. Verím, že tento už takmer zabudnutý a vedome potláčaný postoj nazerania na svet, udalosti a deje, leží niekde hlboko pod povrchom v každom človeku, ktorému je odporná krivda a nespravodlivosť. Čo je potrebné, je nasmerovať to do správnych koľají, z nadávania, lamentovania a frflania nastúpiť do každej možnej formy triedneho boja. Do tejto formy nasmerovať všetko to, čo v človeku je a k čomu bol svojimi schopnosťami obdarený. Pochopiť, že človek zarábajúci si na život poctivou prácou, či už svojich rúk alebo ducha, kdekoľvek na svete stojí na tej istej strane barikády, na rozdiel od vykorisťovateľov, vydieračských a lupičských bánd v našom vlastnom národnom košiari, alebo v ktoromkoľvek inom, ktorých špinavé zisky sú tvorené prácou iných. A o to ľuďom v tejto strane, podľa mňa, ide – šíriť a znovu prebúdzať v ľuďoch toto chápanie. A preto realizovanie svojho programu, ktorého základom je socialistická ekonomika, založená na všeľudovom vlastníctve výrobných prostriedkov a plánovanie výroby podľa skutočných potrieb spoločnosti, myslia vážne. V to stojí za to veriť a to je to, čo je, vážení, veľmi dobré.

Josef Štětka bol dávny komunistický bojovník, ktorý v tridsiatych rokoch 20. storočia na parlamentnej pôde raz vyhlásil: „Chcem to povedať jasne. Sme stranou triedneho boja a hájime záujmy pracujúcich (robotníckej triedy). Nie sme stranou všeobecných táranín o spravodlivosti a všeobecných ideách, ide nám o víťazstvo pracujúcej triedy a o nastolenie jeho poriadku…z hľadiska triedneho posudzujeme všetko.“

Vtedajšej garnitúre komunistov ľudia uverili, cítili, že stoja pri nich a že sa ich zastanú, vždy, všade a bez kompromisov. A nakoniec ich táto generácia bojovníkov doviedla k veľkému víťazstvu. Podobné dojmy, či sa to páči alebo nie, mám aj z tohto zoskupenia.

Strana VZDOR-strana práce je stranou, ktorá nepotrebuje falšovať históriu, nepotrebuje si budovať zmysel svojej existencie na bludoch o totalite a terore. Nepáchne jej Lenin ani Gottwald. Nie je v tom úprimnosť a veľká dávka odvahy? V čase, keď sa každý šašo priživuje, buduje kariéru a svoju bezvýznamnú existenciu na každom antikomunistickom besnení, na kritike kultu osobností, ktorú na druhej strane vytvárajú šušlavým a koktavým primitívom, fašistickým kolaborantom a ľuďom beznádejne zamilovaných do amerických dolárov?

Preto myslím, že sa oplatí dôverovať. Nie je to „normálna“ strana. S takouto stranou sa nebude dať „normálne“ baviť, ako sú na to dnes mocní zvyknutí. S touto stranou nebudú môcť kšeftári, šmelinári, veksláci a podvodníci, ktorí okupujú tento štát, vsádzať na kompromisy, nebudú môcť rátať s tým a brať za samozrejmosť, že si ich kúpia alebo zastrašia. Nebudú sa môcť spoliehať na to, že ustúpia – čo i len o krok. Budú sa báť. A až čo i len trocha vzrastie význam a sila tohto hnutia (a vzrastie), buďte si istý, že uvidíme, čo je to strach kapitalizmu, že uvidíme, ako vyzerá kapitalistická tvár, keď sa smrteľne bojí!

Nádej zomiera posledná…a stále žije. A to je to, čo dnes teší.

Č.P. Žalský- sympatizant Vzdoru-strany práce