Postavme sa spoločne zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku: Budeme odchádzať do dôchodku v 70-tke???

Nedávno som na internete natrafil na diskusiu, ktorej hlavnou témou bolo zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Potešilo ma, že i ku takýmto témam sa začínajú ľudia vyjadrovať, aj keď zatiaľ iba na internete. Doteraz to bolo väčšinou tak, že na zvyšovanie veku odchodu do dôchodku sme si zvykli a berieme to ako samozrejmosť. Maximálne si občas pofrfleme, ale pri pofrflaní to aj skončí. Zatiaľ sme nenabrali odvahu začať otvorene, nahlas a verejne vystupovať voči tejto protiľudovej politike ponovembrových vlád. Preto ma spomínaná diskusia zaujala a zaujali ma aj argumenty, ktoré sa mi vryli do pamäti. A to najmä argumenty tých, ktorí zvyšovanie veku odchodu do dôchodku obhajovali ako akúsi nutnosť, nevyhnutnosť a jediné možné riešenie.

V ich argumentoch bolo úplne jasne a jednoznačne vidieť, úspešnosť dnešnej propagandy, ktorá cielene už takmer 3 desaťročia preprogramováva myslenie ľudí a snaží sa ich presvedčiť, aby sa tešili i na šibenicu, či dereš, ak by ich niekto v budúcnosti zaviedol, alebo aspoň minimálne, aby sme to brali ako jedinú možnú cestu, pretože inej vraj niet.

Pokúsim sa teda v stručnosti zareagovať na niektoré argumenty, podstatou ktorých bola vraj „nevyhnutná potreba zvyšovania veku odchodu do dôchodku“, tak ako som si ich zapamätal z uvedenej diskusie.

1, Spoločnosť vraj starne a preto sa musí zvyšovať vek odchodu do dôchodku.
– áno spoločnosť naozaj starne, ale treba si povedať aj prečo. Je to najmä preto, že od roku 1989 neustále klesá pôrodnosť, ako aj celkový prirodzený prírastok obyvateľov.

Len pre informáciu. Najvyšší prirodzený prírastok obyvateľstva bol v roku 1956. Keď dosiahol úroveň nad 66 652 obyvateľov ročne. Prirodzený prírastok v minulom roku bol na úrovni  3 582 ľudí.
Uvedomuje si niekto ten hrozný obrovský rozdiel? Teda 66 000 na jednej strane a 3 582 na strane druhej?

Podobné je to i s pôrodnosťou. Tá bola najvyššia na začiatku 50tych rokov a potom v polovici 70tich. Kedy dosahovala nad 100 000 detí narodených za rok. Všetci sa už dokázali dopracovať k záveru, že sa rodí stále menej detí, ale riešenie neobjavil nikto. Ten pokles pôrodnosti predsa niečo spôsobilo. Lenže systém miesto riešenia tohto problému trestá ľudí v preddôchodkovom veku tým, že im zvyšuje vek odchodu do dôchodku, čo logicky nemôže v žiadnom prípade zvýšiť pôrodnosť. Teda systém rieši dôsledok, ale nie príčinu. Je to obdobné, ako keby mal človek zlomenú nohu a lekár by miesto ošetrenia a stabilizovania jeho nohy udrel pacienta po hlave gumeným kladivom. Je to rovnaká terapia, ako keď niekto klesajúcu pôrodnosť rieši zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.

2, Predlžuje sa vraj vek dožitia a aj toto vplýva na starnutie populácie.

– Áno je to pravda, iba čiastočná. Vek dožitia sa síce zvyšuje, ale zvyšuje sa najmä tým generáciám , ktoré väčšinu svojho produktívneho života prežili v socializme. Teda v tom čase nerobili vo svojich zamestnaniach otrokov. Záujmom tej doby nebolo človeka zodrať z kože, ako je to často dnes. Teda zjednodušene povedané, kto sa za socializmu nezodral, tomu sa vek dožitia zvyšuje.

Naopak poznám mnoho prípadov, keď aj v mojom okolí zomrelo veľa 50tnikov, ktorí sa teda ani dôchodkového veku nedožili. Nie to, že by sa dožili priemerného veku dožitia. Mnohí z nich boli počas pracovného života vystavení mnohým stresom a mnohí boli pracovne, tak povediac zodratí. A to nehovorím o prípadoch mnohých sociálnych samovrážd. Teda spoločnosť starne najmä preto, že ľudia ktorí prežili v produktívnu časť života v socializme, sa dožívajú vyššieho veku, ale toto nemusí byť dlhodobý trend.

3, Vraj sociálna poisťovňa nemá dostatok prostriedkov na vyplácanie dôchodkov v prípade, že by sa vek nezvyšoval.

-To že nie je dostatok prostriedkov na vyplácanie dôchodkov v situácii nezvyšovania veku odchodu do dôchodku je síce fakt, ale tiež treba otvorene a nahlas povedať prečo tomu tak je. Na dôchodky nie je iba z dôvodov tzv. starnutia populácie, či znižovania pôrodnosti, ale aj dôsledkom privatizácie. Štát predal a často daroval svoje podniky a zbavil sa tak dobrovoľné príjmov, ktoré zo zisku týchto podnikov plynuli do štátneho rozpočtu. Dnes aby štát naplnil základné funkcie sa musí neustále zadlžovať.

To sú v stručnosti 3 základné odpovede k tomu, či možno zastaviť zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, resp. ho vrátiť na úroveň spred reformy.

Som rozhodne presvedčený o tom, že vek zvyšovania odchodu do dôchodku je možné zastaviť. Je však nutné zmeniť spoločenský systém. Kapitalizmus nikdy nedokáže garantovať stabilný vek odchodu do dôchodku a vždy svoju neschopnosť bude hádzať na bedrá tých, ktorí vchádzajú do jesene svojho života.

Ak začneme budovať spoločnosť, ktorej hlavným poslaním bude naplnenie potrieb občanov, tak v tom momente nás prestane mátať nekonečná hrozná otázka, koľko rokov mi pridajú a kedy ja pôjdem do dôchodku. Až vtedy sa znovu začne smerom k normálu posúvať populačný vývoj a nebudeme sa musieť desiť toho, či sa vôbec dožijeme dôchodku. K takémuto stavu je možno dlhá cesta, ale ako sa hovorí každá cesta sa začína prvým krokom. A prvý krok v tomto prípade znamená, že budeme verejne a čím ďalej tým hlasnejšie dávať najavo, že zvyšovanie veku odchodu do dôchodku nám prekáža a že žiadame okamžité zastavenie zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Zastaviť zvyšovanie veku odchodu do dôchodku môžeme iba spoločne. Nikto to za nás neurobí, pokiaľ sami nahlas nepovieme svoj názor.

Hlavne nedajme sa už klamať propagandou a rôznymi kecálkami, ktorí nás presviedčajú, že tak ako to je, je to správne a nijako inak to byť nemôže. Môže to byť aj inak ak vystrieme svoje chrbáty a nahlas ku tejto téme prehovoríme.

Ján Zmeko- MO Vzdor-strana práce Liptov