Sú nároky Baťovcov oprávnené? Je naozaj všetko na predaj?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKapitalistický režim napriek novým technológiám vo výrobe smeruje vždy k chudobe, sociálnemu napätiu a k vojnám! Je to práve preto, lebo výroba neslúži spoločnosti na uspokojenie potrieb, ale len súkromníkom na obracanie peňazí.

Vyberám niekoľko najčastejších názorov našich oponentov: Jana Nash: ide o princíp, ani tebe by sa nepáčilo,keby ti zobrali celý majetok, že?

Stanislav Pirošík: Niektorí nás vyzývali, aby sme my Vzdor- hnutie práce “odovzdali svoje byty spoločnosti” keď nesúhlasíme s vyplatením rodiny Baťovcov. Najskôr si jednotlivé majetky rozdeľme. Hmotné majetky vrátane zámku boli zabraté na základe kolaborácie s fašizmom. S tým samozrejme súhlasím. Pokiaľ však ide špeciálne o zámok (ale napríklad aj rozsiahle pozemky, prírodné zdroje atď.), súhlasil by som s jeho konfiškáciou v prospech celej spoločnosti aj bez kolaborácie s fašizmom. Podľa môjho názoru také veci vôbec nepatria do rúk súkromníkov.

Nesúhlasím s takým režimom, ktorý pozná súkromné vlastníctvo prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, rozsiahlych pozemkov, ale i výrobných prostriedkov. Nikde tu nie je spomenutý majetok osobný – pokiaľ nebol nadobudnutý vďaka kolaborácie s fašizmom.

Čo je pre našu spoločnosť lepšie? Ak je zámok prístupný pre všetkých, alebo ak je súkromným majetkom jedinca? U mňa stojí oveľa vyššie záujem spoločnosti – jej kultúrne vyžitie, trávenie voľného času, ako majetok jednotlivca, ktorý okrem toho vlastní množstvo iného majetku.

Ak pánovi Baťovi nejaký režim zámok predal, tak ho oklamal, pretože mu predal to, čo nie je na predaj. Predstavme si, že sa som multimilionár a kúpim si celú krajinu. Budete rešpektovať moje vlastnícke právo, len preto, že som si krajinu kúpil?

Kedysi mohol niekto vlastniť otroka a bolo to v tom systéme legálne. Dnes by sme to asi nerešpektovali. Dnes je možné vlastniť prostriedky nového otroctva – výrobné prostriedky. Pracujúci nemajú inú možnosť ako prežiť, len predávať svoju prácu kapitalistovi. Formálne sme slobodní, ale hospodársky sme závislí od kapitalistu.

Jeden novinár sa ma pýtal, čo si myslím o tom, že Baťovi boli zabraté aj podniky. Vnímam to jednoznačne pozitívne. Prečo? Pretože kapitalistický režim počas 30 rokov spôsobil dve svetové vojny, spôsobil vysťahovalectvo, nezamestnanosť, chudobu a hlad, spôsobil hospodársku krízu. Kapitalistický režim napriek novým technológiám vo výrobe smeruje vždy k chudobe, sociálnemu napätiu a k vojnám! Je to práve preto, lebo výroba neslúži spoločnosti na uspokojenie potrieb, ale len súkromníkom na obracanie peňazí.

Znárodnením výroby a budovaním národného hospodárstva konečne zmizli problémy kapitalizmu. Ľudia konečne pracovali pre seba, nie do cudzích rúk. A tu sa dostávame na začiatok odpovede o tom, aby sme “odovzdali byty” spoločnosti.Pýtam sa aké byty?

Dnes sa mladí pracujúci ľudia buď tlačia u rodičov, alebo v spoločných podnájmoch, alebo majú hypotéky na 30 rokov a boja sa o prácu. V niečom však naši kritici pravdu majú. Naozaj iba socializmus dokáže sprístupniť bývanie celej spoločnosti. V tomto vám radi vyhovieme a po porážke kapitalizmu odovzdáme spoločnosti celé sídliská.

Pavol Diego Jur-sa: ”Moji predkovia tiež nadobudli obrovské polia a lesy poctivou prácou. Storočia dreli jak kone a úrodu navyše predali a za peniaze kúpili ďalšie pole. Komunisti to donútili prepísať na najstaršieho, brata mojej babky a my dnes máme hovno a ani sa to nedá vysúdiť. Takých ľudí je na slovensku mnoho. A čo teraz? Rozdiel medzi mnou a Baťovcami je ten, že Baťovci majú hromadu peňazí na vysúdenie hoci aj cez štrasburg. A oni boli iný prípad. Im majetky vzal štát natvrdo. Ale my už dnes nemáme ako dokázať, že vtedy komunisti donútili rodinu napísať všetky majetky na jedného. Proste sa to tak robilo.”

Stanislav Pirošík: Dnes máte hovno, to vám verím, podobne ako množstvo našich spoluobčanov. Mali ste ho aj za socializmu? Žili ste tak, ako žili mnohí za 1. republiky?

Osobne som presvedčený, že nik nemá právo vlastniť “obrovské polia a lesy” – zem je len jedna a preto je veľmi dôležité komu slúži. Z 1. republiky poznáme príklady, kedy takmer celá dedina pracovala na obrovských poliach jedného statkára neraz za polievku a zemiaky. Podľa mňa je však lepšie, ak sú obrovské polia v správe obce a socialistického štátu , ktorý navyše dodá aj mechanizáciu, umožní efektívnejšiu, ľahšiu prácu a viac úrody. Naopak myslím si – akým právom okrádate spoločnosť o rozsiahle pozemky tým, že ich beriete do súkromného vlastníctva?

Súhlasím s tým aby všetka pôda bola znárodnená s tým, že tá časť ktorú nevyužije obec, môže byť prenajatá súkromným osobám. Pri znárodňovaní by sa malo prihliadať na to, akým spôsobom bola pôda nadobudnutá a či ju dokáže obrobiť jej vlastník, alebo najíma pracovnú silu. Otázne je, či by sa dnes nejakí malí a strední roľníci uživili. O tom vážne pochybujem – pretože tu žiadni nie sú. Malovýroba sa neudrží ani v kapitalizme a ani v socializme. Rozdiel je však v tom, kto túto veľkovýrobu vlastní.

Aj naša rodina vlastnila nemalé pozemky pod horou a nevidím pre to žiaden dôvod. Armáda našu rodinu vyplatila myslím 1 Kčs / m2 a ja to schvaľujem. A predsa sa rodine lepšie darilo a žilo nie teraz v kapitalizme ale v socializme!

Stanislav Pirošík- predseda Vzdor- hnutie práce

One thought on “Sú nároky Baťovcov oprávnené? Je naozaj všetko na predaj?

  • 19. novembra 2013 at 7:00
    Permalink

    Potomkovia Baťovcov dostupné dedičstvo už prehajdákali. Dnes s obuvíckou výrobou ich hravo predstihli ázijské krajiny. Ak zvyšok života chcú prežiť škriabaním sa v zadku, potrebujú takých hlúpych sudcov ako máme my, ktorí im odklepli, že ich predklvia neboli žiadni kolaboranti, hoci celý Wehrmacht pochodoval v ich čižmách…
    sorry chce sa mi vracať…

Comments are closed.