Vyhlásenie zo stretnutia antikapitalistických ľavicových mimoparlamentných subjektov- KSS, Vzdor-strana práce a ÚSVIT

Dňa 18. februára 2017 sa v centrále Komunistickej strany Slovenska v Bratislave uskutočnilo stretnutie ľavicových, antikapitalistických subjektov. Pozvanie komunistickej strany prijali predstavitelia troch strán a hnutí – Vzdor – strana práce, Úsvit a Front ľavicovej mládeže.

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať možnosti spoločného postupu pri hľadaní východiska zo zložitej situácie v ktorej sa naša spoločnosť po 27 rokoch od politického prevratu ocitla. Zvrátenosť súčasného zriadenia citeľne poškodzuje existenciu väčšiny občanov Slovenska a na politickej scéne nie je žiadny relevantný subjekt, ktorý by zastavil devastáciu krajiny a degradáciu poctivo pracujúceho človeka. Konštatovali, že Slovenská republika je v hlbokej politickej a spoločenskej kríze a že majú záujem reprezentovať slovenských voličov, preferujúcich skutočné ľavicové hodnoty.

Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe vytvorenia jednotného spoločného frontu zosobňujúceho historické hodnoty, ktorých korene sú hlboko v slovenskej zemi a na ktorých vyrástli mnohé generácie.

Možnosti a potreby ďalšieho postupu budú predmetom rokovaní v zúčastnených politických subjektoch a následne bude prebiehať ďalšia séria spoločných stretnutí ich predstaviteľov.

V Bratislave, 18. februára 2017.