Spomienka na legendárneho talianskeho marxistického teoretika a antifašistu Antonia Gramsciho: Video vo vnútri

Dňa 22.1. v roku 1891 sa narodil jeden z najvýznamnejších marxistických teoretikov a celosvetovo známy líder talianskych komunistov Antonio Gramsci, ktorý stál aj za založením Komunistickej strany Talianska. Ako tvrdý antifašista a líder komunistov sa aktívne staval proti talianskému fašistickému režimu na čele s Benitom Mussolinim, začo ho fašisti uväznili. Gramsci sa však nedal zlomiť a vo väzení tajne písal svoje najslávnejšie marxistické teoretické diela a výrazne sa zaslúžil o rozvoj marxizmu.

Jeho najvýznamnejšie obohatenie marxizmu bolo koncipovaním jeho teórie o kultúrnej hegemónii, popisujúcu, ako je udržiavaná kapitalistická spoločnosť cez ovládanie kultúrnych inštitúcií. Gramsci zomrel vo väzení vo veku 46 rokov v roku 1937. Jeho dielo sa dočkalo oficiálneho vydania až po páde fašizmu a konci 2. svetovej vojny.

“Hovoriť pravdu, je vždy revolučné”. Antonio Gramsci.

Česť jeho pamiatke.

Vzdor-strana práce