Vyhlásenie Klubu komunistov Slovenska ku zhromaždeniu komunistov na 17. novembra a zásahu polície

Dňa 17. novembra 2016 zvolali strany : KSS, VZDOR – strana práce a Front ľavicovej mládeže protestné zhromaždenie do Bratislavy. Akcie sa zúčastnili i ďalšie ľavicové hnutia na Slovensku. Zhromaždenie sa uskutočnilo o 14:00 hod. na Hodžovom námestí – oproti prezidentskému palácu. Účasť bola pomerne slušná, spestrená zástavami, heslami a vlajkami. Čo je veľmi potešiteľné, medzi účastníkmi bolo veľa mladých ľudí, hlavne zásluhou strany VZDOR – Strana práce.

Zhromaždenie sa začalo štátnou hymnou, po ktorej nasledovali vystúpenia Jozefa Hrdličku- predsedu KSS, Stanislava Pirošíka- predsedu VZDOR – SP a Artúra Bekmatova za Front ľavicovej mládeže. Všetky vystúpenia sa niesli v znamení tvrdej kritiky všetkých ponovembrových vlád, ktoré spôsobili likvidáciu vyspelého priemyslu, poľnohospodárstva, krízu v školstve, zdravotníctve, sociálnej sfére a hlavne stratu sociálnych istôt väčšiny občanov. Sprievodnými javmi tohto vývoja sa stali nezamestnanosť, bezdomovectvo, odchod obrovského množstva hlavne mladých ľudí za prácou do zahraničia, nárast kriminality, zločinnosti a podvodov.

Vystúpenia spomínaných rečníkov boli emotívne a stretli sa s veľkou odozvou u účastníkov protestného zhromaždenia. Za Klub komunistov sa akcie zúčastnili s. Šípoš, Feješ a Fajnor. Na záver tejto vydarenej akcie bola zahraná a účastníkmi zaspievaná Internecionála. Potom došlo k neprehľadnej situácii, spôsobenej zadržaním predsedu strany VZDOR Stanislava Pirošíka políciou, pod zámienkou zapálenia červenej dymovnice, čo malo byť bodkou za touto akciou.

Tento úplne neadekvátny zásah spôsobil veľký rozruch a hnev účastníkov. Odrazu sa na nás vyrojilo množstvo pripravených a dovezených policajtov. Po odvezení s. Pirošíka sa situácia čiastočne uspokojila. Tento zásah nastolil viaceré otázky : Prečo polícia takto razantne nezasahuje proti kriminálnikom, podvodníkom, rozkrádačom štátneho majetku, získaného poctivou prácou pracujúceho ľudu počas socializmu.

Prečo bola polícia pripravená na masový zásah voči ohlásenej a pokojnej akcii ľavicových síl? Vracajú sa ku nám policajné praktiky z čias prvej republiky, počas potláčania ľudových nepokojov?

Nemôžeme sa nechať zastrašiť a mlčať tak, ako mlčia všetky „slobodné a demokratické“ médiá, ktoré utekajú za každou senzáciou, ale tejto akcii nevenovali žiadnu pozornosť. Dosť bolo pasivity a mlčania, je potrebné aby každý skutočne ľavicový občan vyjadril protest proti takejto policajnej svojvôli, vedenej tzv. ľavicovým politikom, ministrom vnútra za SMER – SD.

Július Feješ- Klub komunistov Slovenska http://kks-oz.sk/?p=1027